Nieuwe website

Met ingang van 1 januari 2016 staat een volledig nieuwe website ter beschikking. Natuurlijk is de website nog niet volledig met informatie gevuld, maar dat zal de komende weken gebeuren. Nieuw zijn de compleet gewijzigde lay-out en de sterk...

Marinofoon heffing

  Via de secretaris Regioteam Limburg ontving het bestuur van Ascloa van het watersportverbond het volgende bericht; Geacht bestuurder, Zoals u wellicht weet is door het Kabinet besloten om per 1 januari 2016 een jaarlijkse bijdrage van € 31,= voor het bezit van...

Tarieven 2016

  M.i.v. 1 januari 2016 zullen alleen nog maar bedragen voor contributie en ligplaats in rekening worden gebracht. Derhalve zullen de vergoedingen voor clubkraan en stroomgebruik niet meer expliciet worden vermeld. Inmiddels is aan alle leden een overzicht van de...
Scroll Up