3 april tot 28 juli 2017

Op maandag 3 april 2017 wordt gestart met de sloopwerkzaamheden van de oude keerschutsluis te Limmel. Gedurende deze werkzaamheden, die gepland zijn voor 16 weken, zal de scheepvaart middels wisselend eenrichtingsverkeer de sluis kunnen passeren. Hiervoor zijn een aantal tijdelijke voorzieningen getroffen, houdt dus rekening met een gewijzigde verkeerssituatie Lees meer……….

Scroll Up