Veiligheid in onze haven.

Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken in jachthavens waarbij gasflessen ontploffen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de omliggende boten. Als u googled op “brand in jachthaven”  dan krijgt u een lijst met treffers die er niet om liegt.

Het bestuur vind veiligheid in onze haven een belangrijk item. Dit is niet alleen in ons belang maar ook in uw belang. Vandaar dat we dit item onder uw aandacht willen brengen.

Veel boten in onze haven hebben een brandblusser aan boord. Zoals u weet moet deze brandblusser goedgekeud zijn (aantoonbaar). Is de termijn verlopen en er mocht onverhoopt brand uitbreken dan kan dit een reden zijn voor uw verzekeringsmaatschappij om niet tot uitkering over te gaan van de schade.

Daarnaast zijn er diverse boten met gas aan boord. Ook hiervoor geldt hetzelfde. Zorg ervoor dat deze gasinstallatie aantoonbaar goedgekeurd is.  Vervang tijdig de leidingen en kontroleer de aansluitingen. Ook hier kan uw verzekeringsmaatschappij besluiten tot het niet vergoeden van de schade aan uw boot.

Laten we er samen voor zorgen dat we met z’n allen hier zeer alert zodat onderstaande beelden niet in onze haven gemaakt kunnen worden

Wij rekenen op u !

Scroll Up