Beste leden van WSV Ascloa,

Wij volgen de ontwikkelingen m.b.t. de Covid-19  maatregelen op de voet en daar waar mogelijk nemen we stappen om het verblijf in onze haven zo aangenaam mogelijk te maken. De veiligheidsregio heeft het openen van toiletten vrijgegeven en vanaf nu zullen de toiletten dan ook weer vrij toegankelijk zijn met de smart key. De douches in het clubgebouw mogen nog niet gebruikt worden. Zodra dit mogelijk is ontvangt u hierover een bericht. Wij verzoeken u na gebruik de toiletten en wasbakken goed schoon te maken. Dit is erg belangrijk in geval van een controle. Er zal ook vaker gepoetst worden dan gebruikelijk.

Het clubhuis blijft vooralsnog gesloten. Er worden achter de schermen al voorbereidingen getroffen om, zodra het mag, de deuren te openen.

Verder verzoeken wij jullie allen om, zeker op de steigers, afstand te houden. Denk aan de 1,5 meter richtlijn. Door het mooie weer is het beduidend drukker in en rond de haven. Spreek elkaar er op aan. Het gaat tenslotte om uw en onze gezondheid……Passeer elkaar door de vingersteiger te gebruiken en heb even geduld bij de ingangspoorten.

Het zou jammer zijn als er een Corona brandhaard ontstaat in onze haven en alles op slot moet.

Met hartelijke groet en blijf gezond,

Het bestuur

Liebe Mitglieder vom Wsv ASCLOA,

Wir verfolgen die Entwicklungen bezüglich Covid-19 genau und dort wo es erlaubt ist, unternehmen wir Schritte um den Verbleib im Hafen so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Die zuständige Sicherheitsbehörde hat die Öffnung des Toilettenbereichs in Yachthäfen freigegeben und ab heute sind diese nun wieder mit Ihrem „Smart-Key“ zugänglich. Die Duschen im Clubhaus dürfen noch nicht benutzt werden. Sobald das wieder möglich ist, erhalten Sie eine Nachricht. Wir bitten Sie die Toiletten und Waschbecken nach der Nutzung wieder gut zu säubern. Im Fall einer Kontrolle ist das schon sehr wichtig. Es wird auch öfter als üblich gereinigt werden.

Das Clubhaus bleibt vorerst noch geschlossen. Wir sind darauf vorbereitet die Türen wieder zu öffnen, sobald es wieder erlaubt ist. Außerdem bitten wir Sie darum um auf der Steganlage genügend Abstand zu halten. Achtet bitte auf die Richtlinie von 1,5 Metern. Durch das schöne Wetter wird es bedeutend voller im und beim Hafen. Redet miteinander darüber. Es geht schließlich um Ihre und unsere Gesundheit…. Weicht auf die Fingerstege aus beim Vorbeigehen und zeigt Geduld am Eingangsbereich.

Es wäre schade, wenn in unserem Hafen eine Infektionsquelle entstehen würde und wir alles schließen müssten.

Mit herzlichen Grüßen und bleibt gesund,

Der Vorstand.

Scroll Up