Beste heer, mevrouw,

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en -uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Ook worden op diverse plekken (neven)geulen aangelegd en oude Maasarmen opnieuw aangetakt. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.

Speciaal voor de recreatievaart hebben we een flyer gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Bijgevoegd treft u de in 2015 geactualiseerde versie aan. Tevens is er nu een Duitstalige versie beschikbaar, die ik eveneens heb bijgevoegd. Omdat dit ook voor de leden van uw watersportvereniging of jachthaven relevant kan zijn, wilde ik vragen of u wellicht kans ziet de flyer(s) bij hen onder de aandacht te brengen?

  Met vriendelijke groet,

 Corinne Aquarius ,

Communicatieadviseur herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden.

Klik op onderstaande link voor een Nederlands en of Duitstalige versie van de Flyer

 

Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

Scroll Up