Diefstal buitenboordmotoren!

Voor de tweede keer binnen een maand heeft het “dievengilde” in onze haven weer toegeslagen en zijn er diverse buitenboordmotoren gestolen.
Het bestuur wil de leden van Ascloa er nogmaals op wijzen, de buitenboord-motoren van een deugdelijk slot te voorzien. Ook dienen deze voldoende verzekerd te zijn. In de handel zijn tevens diverse gunstige alarm- en volsystemen verkrijgbaar.
Met de hulp van experts onderzoeken we nu met welke technieken we de haven nog veiliger kunnen maken. Mogelijk, dat de kleine doorvaart bij de golfbreker noodgedwongen weer afgesloten moet worden.
Vergelijkbare ervaringen in onze buurhavens maken duidelijk hoe moeilijk de beveiliging van een haven in het buitengebied is, maar er wordt aan gewerkt.
Blijf dus alert!

Bestuur Ascloa

Diebstahl Außenborder.
Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats hat die „Diebeszunft“ in unserem Hafen wieder zugelangt und es wurden mehrere Außenborder gestohlen.
Der Vorstand möchte den Mitgliedern nochmals darauf hinweisen, die Außenborder mit einem geeigneten Schloß ausreichend zu sichern. Die Motoren sollten selbstverständlich auch versichert sein. Im Handel gibt es außerdem günstige Alarm- und Trackingsysteme.
Mit Hilfe von Experten wird jetzt untersucht mit welchen Techniken wir den Hafen noch besser schützen können. Möglich, dass wir dabei die kleine Durchfahrt im Wellenbrecher wieder verschließen müssen.
Vergleichbare Erfahrungen in unseren Nachbarhäfen machen deutlich wie schwierig der Schutz eines Hafens im Außengebiet ist, aber es wird daran gearbeitet.
Bleibt also alert!

Vorstand Ascloa

Scroll Up