REGIO REGATTA.

Nieuw !

Met ingang van dit jaar zal aan de vereniging die met de meeste deelnemers aan de Euregio Regatta deelneemt een wisselprijs worden uitgereikt. Schrijf je dus in en maak de andere wedstrijdzeilers van Ascloa enthousiast om dat ook te doen. Het zou toch mooi zijn als die wisselprijs in ons clubhuis komt te staan.

De Euregio Regatta 2017 wordt georganiseerd door de Thorner Zeilclub op de Grote Hegge in Thorn op 17 en 18 juni.

Hopelijk hebben we dit jaar nog meer Ascloa deelnemers in het veld dan vorig jaar. Er hebben zich inmiddels 6 teams aangemeld. Het zou toch prachtig zijn om met een grote vloot Ascloa-zeilers naar Thorn te varen.  Kom op doe ook mee. Inschrijving kan op;  www.euregioregatta.nl

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Dieter of Wiel  of met de wedstrijdcommissarissen Jan en Herbert.Zie voor meer informatie

Scroll Up