Helmut Hammans overleden

…van Asselt naar Cornwall, de Kanaaleilanden, Bretagne, La Rochelle, naar Göteborg…
op donderdag 16 mei is ons gewaardeerd, voormalig Ascloa-Lid Helmut Hammans op 75 jarige leeftijd aan zijn laatste grote reis begonnen. Van een kleine “420” naar een schitterende “Scalar 34” verlegden Helmut en Monika hun zeildoelen naar de kusten Europa´s maar kwamen steeds weer en graag terug naar hun “Roots bij Ascloa.” Hun kinderen Dominique, Philipp en Fabienne leerden hier zeilen. Helmut en Monika staan symbool voor een goede vriendschap tussen Nederlanders en Duitsers en Ascloa zal deze bijzondere en hartelijke man niet vergeten.
Namens bestuur en leden wensen wij Monika, Dominique, Philipp, Fabienne en hun gezinnen alle kracht het verlies van Helmut een plaats in hun leven te geven

 

Helmut Hammans gestorben

…von Asselt nach Cornwall, Kanalinseln, Bretagne, La Rochelle, nach Göteburg…
am Donnerstag 16. Mail ist unser geschätztes, ehemaliges Mitglied Helmut Hammans im Alter von 75 Jahren zu seiner letzten große Reise aufgebrochen. Von einem kleinen „420er“ zur wunderbaren „Scalar 34 verlegten Helmut und Monika ihre Reiseziele zu den Küsten Europas und kamen immer wieder gerne zu ihren „Roots bei Ascloa“ zurück. Ihre Kinder Dominique, Philipp und Fabienne lernten hier segeln. Helmut und Monika sind ein „Symbol“ für eine gute Freundschaft zwischen Niederländer und Deutschen und Ascloa wird diesen besonderen und herzlichen Mann nicht vergessen.
Vorstand und Mitglieder wünschen Monika, Dominique, Philipp, Fabienne und ihren Familien jede Kraft den Verlust von Helmut einen Platz in ihrem Leben zu geben.

Scroll Up