Hermann Mertens overleden

Met mooie herinneringen aan een bijzonder lid van onze vereniging delen wij u mede, dat afgelopen donderdag 10 januari Hermann Mertens is overleden. Hij is 79 jaar oud geworden.
Tientallen jaren was Hermann als actieve zeiler in Asselt en op zijn geliefde IJsselmeer te vinden. Ook heeft hij vele jaren als motiverend instructeur jonge watersporters opgeleid.
Hermann was een van de weinige leden, die soms in het verwarmde afwaterkanaal van de stroomcentrale overwinterden en ondanks ijs en sneeuw gewoon doorzeilden. Zo was hij.
Wij zullen zijn inzet en betrokkenheid voor Ascloa altijd in onze herinnering bewaren.
Bestuur en leden wensen Armin, Birgit en Annika veel sterkte toe, om het verlies van deze bijzondere persoonlijkheid een plaats te kunnen geven.

Bestuur
wsv Ascloa

 

Hermann Mertens gestorben

Mit schönen Erinnerungen an ein besonderes Mitglied unseres Vereins teilen wir Ihnen mit, dass am vergangenen Donnerstag 10.Januar Hermann Mertens verstorben ist. Er wurde 79 Jahre alt.
Über Jahrzehnte war Hermann als aktiver Segler in Asselt und auf seinem geliebten IJsselmeer zu finden. Auch bildete er viele Jahre als motivierter Segellehrer junge Wassersportler aus.
Hermann gehörte zu den wenigen Mitgliedern, die manchmal im beheiztem Abwasserkanal der Elektrizitätszentrale überwinterten und trotz Schnee und Eis einfach weitersegelten. So war er. Wir werden seinen Einsatz und sein Engagement für Ascloa nicht vergessen.
Vorstand und Mitglieder wünschen Armin, Birgit und Annika alle Kraft um den Verlust dieses besonderen Menschen einen Platz zu geben.

Vorstand
Wsv Ascloa

Scroll Up