Maria Keysers overleden.

 

Na een lang en dapper gedragen ziekbed heeft op 22 augustus Maria (Nana) Keyser ons verlaten. Zij werd 90 jaar oud.

Vele jaren bepaalde zij samen met haar man Franz, de familie Breuer en anderen ons verenigingsleven.

Tijdens haar afscheidsplechtigheid op woensdag 2 september herinnerden haar familieleden en de vele vrienden ook aan die bijzondere beginjaren, toen vriendschap, sportiviteit en gezelligheid de basis vormden van Ascloa.

Moge de fijne herinnering aan Nana en aan die mensen, die haar voorgingen voor ons opdracht zijn deze vriendschap – ook die tussen beide landen – te onderhouden en verder uit te bouwen.

Een stille groet aan Stephan, Helga en aan de verdere familie.

 

Bestuur en leden

Wsv Ascloa

 

Maria Keysers gestorben.

 

Nach langer und tapfer getragener Krankheit hat am 22. August Maria (Nana) Keysers uns verlassen. Sie wurde 90 Jahre alt.

Viele Jahre prägte sie zusammen mit ihrem Mann Franz, der Familie Breuer und anderen unser Vereinsleben.

Während ihrer Abschiedsfeier am Mittwoch 2. September erinnerten Familienmitglieder und  Freunde auch an jene besonderen Anfangsjahre, als Freundschaft, Sportgeist und Gemütlichkeit die Basis bildeten für Ascloa.

Möge die schöne Erinnerung an Nana und an die Menschen, die ihr vorangingen für uns ein Auftrag sein, diese Freundschaft – auch die zwischen beiden Ländern – zu pflegen und weiter auszubauen.

Ein leiser Gruß an Stephan, Helga und an die weitere Familie.

 

Vorstand und Mitglieder

Wsv Ascloa

Scroll Up