Watersport vereniging Ascloa heeft nieuw Beheerders. De familie Suijlen,  Wim, Anita en zoon Matthys gaan het restaurant bestieren.  Het nieuwe Restaurant is bij aanvang van het nieuwe vaarseizoen klaar, dat valt in het weekend van 1 april 2018. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren aldus Wim Suijlen. Er wordt nu gerenoveerd  en nieuw interieur geplaatst waarbij ook een aantal leden ijverig mee helpen.  Anita en Wim kiezen  voor een eigen uitstraling. Waarbij zij hun gasten graag in een prettige ambiance ontvangen. Ook wij, de Ascloa leden volgen ontwikkelingen met veel belangstelling en zien uit naar de dag van de opening. Wij wensen hen veel succes toe. Voor uitgebreide informatie klikt u door naar  “Restaurant Ascloa” Waarbij Anita, Wim en Matthys zich graag aan u voorstellen. ( ( De bijbehorende foto’s zullen worden vertoond zodra het restaurant is ingericht.)

 

Wassersportverband Ascloa hat neue Verwalter. Die Familie Suijlen, Wim, Anita und Sohn Mathijs werden das Restaurant leiten. Das neue Restaurant ist Beginn der neuen Segelsaison fertig, Dies fällt am Wochenende des 1. April 2018. Vorher muss noch viel getan werden also Wim Suijlen. Es wird gerade renoviert und kommt neues Interieur, wo auch eine Reihe von Mitgliedern dabei hilfen. Anita und Wim entscheiden sich für ihr eigenes Aussehen. Sie möchten ihre Gäste in einer angenehmen Atmosphäre empfangen. Auch wir, Die Ascloa-Mitglieder verfolgen die Entwicklung mit großem Interesse und freue sich auf den Tag der Eröffnung. Wir wünschen ihnen viel Erfolg. Für detaillierte Informationen klicken Sie sich durch nach “Restaurant Ascloa” wo Anita, Wim und Mathijs sich gerne vorstellen möchten.( Die begleitenden Fotos werden gezeigt, sobald das Restaurant eingerichtet ist)

Op onderstaand foto’s ziet u een gestripte ruimte waarin “Restaurant Ascloa” komt.

Scroll Up