vaarweg voor recreatieschippers

De hoofdvaarwegen worden, zeker in de zomerperiode, gebruikt door zowel beroepsvaart als recreatievaart. Vanaf een groot schip zijn kleine vaartuigen vaak minder goed te zien. Ook gaan beroepsvaartuigen doorgaans sneller. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. Om de veiligheid van de recreatievaart te vergroten leggen we waar het kan zogenoemde recreatiegeulen aan. Meer……….

Scroll Up