REGATTA

 Vergadering/Versamlung

Regatta Vergadering

Regatta vergadering wordt gehouden op zondag 21 januari 2018 om 12.00 uur in clubhuis “de Stuurhut” Evalueren van het afgelopen seizoen en zo mogelijk invoeren van het tragatta systeem welke door Roger van Son zal worden geïntroduceerd . Een ander belangrijk agendapunt is het verkiezen van een nieuwe Regatta commissie. Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dat melden bij mail; janansems65@hotmail.com Wie willen het stokje van ons overnemen. De regattacommissie moet uit 2 personen bestaan. Belangrijk is dat alle regattadeelnemers naar deze vergadering komen hopelijk dat ook de jongelui aanwezig zijn, zij zijn het die toekomst waarborgen in het voortbestaan van AscloaRegatta, dan denk ik aan Roger, Michiel. Paul, Thomas, Rudy enz.
Ik begrijp de frustratie bij de jongelui wel. Echter voor een regattacommissie zoals in onze vereniging zijn de middelen beperkt.
Tot ziens op de regatta vergadering.
Jan en Herbert. regatta-commissie.

Agenda.

 • Evalueren wedstrijdseizoen.
 • Tragatta-app introductie door Roger van Son.
 • Voorstellen,(o.a. Peter) Toepassen SW cijfer.
 • Aftreden Herbert en Jan niet herkiesbaar.
 • Verkiezen kandidaten wedstrijdcommissie.
 • Datum vaststellen zeilwedstrijddagen komend seizoen.
 • Materiaal verzorging.

 

Hierbij SW-cijfers van het watersportverbond zoals wij deze afgelopen jaar hebben gehanteerd.

vakantie periode Nederland / Duitsland
 • Nederland
 • Mei vakantie regio-zuid; 28-april tot 6 mei
 • zomer vakantie basis onderwijs; 7 juli tot 19 augustus
 •        ,,      voortgezet onderwijs; 14 juli tot 28 augustus
 • Duitsland
 • Mei-vakantie Regio Noordrijn-Westfalen; pinkstervakantie 21mei tot 25 mei
 • Zomervakantie; 16 juni tot 28 augustus

Voorstel Ascloa-regatta dagen; 13 mei, 27 mei, 10 juni, 24 juni, 8 juli, 2 september.

 • Euregioregatta staat vastgesteld op 8-9 september

Hierbij een voorbeeld van SW-cijfers zoals die bij een willekeurige vereniging naar eigen interpretatie geregistreerd wordt. Voor wie geïnteresseerd is kan via deze link een kijkje nemen op een lange lijst van boten met SW-cijfers. Opvallend is dat in deze lijst de H-Boot bv. SW-cijfer 103 krijgt toegekend. Een willekeurige lijst van het internet.

Scroll Up