Ron Schlüter overleden

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Ron Schlüter. Wij zullen ons Ron blijven herinneren als een sportieve en enthousiaste zeiler, die zich ook steeds actief voor het wel en wee van Ascloa heeft ingezet.
Vanaf 1965 tot nog voor enkele jaren was Ron, samen met zijn vrouw Irmgard, regelmatig in Asselt te vinden: “Asselt was altijd ons tweede thuis!” Eerst zeilden zij in hun mooie “Flying Dutchman”, later kwam er o.a. een “Trintella en een Mascot” en met als hun laatste boot een schitterende “Zestienkwadraat.”
Wij koesteren de herinnering aan deze bijzondere man en wensen Irmgard alle sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur
wsv Ascloa

Ron Schlüter gestorben

Uns erreicht die traurige Nachricht, dass unser sehr geschätztes Mitglied Ron Schlüter gestorben ist. Uns bleibt die Erinnerung an einen sportlichen und begeisterten Segler, der sich auch stets aktiv für das Wohl unseres Vereins eingesetzt hat.
Ab 1965 bis noch vor einigen Jahren war Ron, zusammen mit seiner Frau Irmgard, regelmäßig in Asselt zu finden: „Asselt war immer unsere zweite Heimat!“
Zuerst segelten sie ihren schönen „Flying Dutchman,“ später gab es u.A. eine „Trintella und eine Mascot“ und zum Abschluß eine glänzende „BM.“
Wir hegen die Erinnerung an diesen besonderen Mann und wünschen Irmgard alle Kraft beim tragen dieses Verlustes.

Vorstand
Wsv Ascloa

Scroll Up