Algemene Leden Vergadering.

Mitgleiderversammlung.

  Watersportvereniging  Ascloa

 

Asselt, 7 maart 2017

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 2 april 2017

Om 11.00 uur in het clubhuis aan de Eindweg 6 te Asselt.

Agenda.

1. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van december 2016

2. Financiële jaarstukken

3. BTW heffing op ligplaatsen motorboten

4. Rooster m.b.t. aftreden bestuursleden

5. Jubilarissen

6. Soft windjassen i.v.m. 60 jarig bestaan W.S.V. Ascloa

7. Rondvraag

Het Bestuur.

Scroll Up