Tweede Kamer neemt motie aan voor verzegeling tank

De Tweede Kamer wil maatregelen om het lozen van een vuilwatertank onmogelijk te maken. Daartoe is een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin gevraagd wordt om de mogelijkheden van het lozen van toiletwater onmogelijk te maken. Zoals bekend, is het lozen van toiletwater sinds 2009 niet meer toegestaan. Echter in de prakrijk is er niets veranderd, watersporters lozen nog steeds hun vuilwatertank, waarin de afvoer van het toilet gaat, op het wateroppervlak. Enige jaren geleden deed deze website (watersport Almanak) een klein onderzoek naar het gebruik van vuilwaterafzuiginstallaties in jachthavens. De conclusie was helder: er wordt geen tot zeer weinig gebruik van gemaakt. Hoewel het verboden is wordt dus nog massaal vuilwater geloosd. De meeste watersporters zullen dat op open water doen, maar ook in de jachthavens gebeurt het volop. Daarnaast hebben veel oudere schepen geen vuilwatertank en bij veel nieuwere boten staat de tank permanent open. Overigens geldt het lozingsverbod lang niet voor iedereen die zich op het water beweegt, beroepsvaart en kleine passagiersschepen hebben geen verplichting voor een vuilwatertank. Controle op het illegaal lozen van vuil water is vrijwel onmogelijk. De Verenigde Staten heeft al heel lang geleden een oplossing gevonden door de vuilwatertanks te verzegelen waardoor de tank niet kan worden opengezet en men gebruik moet maken van afzuiginstallaties in de haven. De motie in de Tweede Kamer is ingediend door Kamerlid De Groot van D66 en is met 117 stemmen aangenomen. Het is nu aan de minister om maatregelen te nemen…

Link: | artikel vuilwaterafzuiging 2009 | Bron: Overheid | Datum van publicatie: 19-12-2018 Bron: Watersport Almanak.nl

Scroll Up