In verband met bestellingen voor de BBQ !

Tot nog toe zijn er slechts 9 aanmeldingen voor het sluitngsfeest. Voor de Schnapsregatta slechts een persoon!?  Oproep aan belangstellende leden zich te melden voor 10 september voor de Schnapsregatta of alleen de BBQ

Aanmelden bij Sten en Mia ;

(Clubhuis);0031(0)475503806  mobiel; 0624908248   m.vandermeijden51@home.nl

………..

Scroll Up