Wat betekent een ‘no deal’ voor bootbezitters bij BREXIT?

Zonder uitstelperiode verlaat het Verenigd Koninkrijk in de nacht van 29 op 30 maart naar alle waarschijnlijkheid de Europese Unie. Vanaf klokslag 00.00 gelden de regelingen die tussen EU-landen onderling gemaakt zijn, niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Wat zijn de gevolgen van Brexit voor bootbezitters?
Hoe de nieuwe relatie met het VK er na 29 maart uitziet, weten we nog niet. Dit hangt af van de afspraken die worden gemaakt in de nieuwe relatie. Het lijkt er steeds meer op dat we afstevenen op een ‘no deal-scenario’. De Europese Unie heeft de European Boating Association (EBA) – waar het Watersportverbond lid van is – gewezen op de mogelijke gevolgen voor booteigenaren die bij een ‘no deal-scenario’ de oversteek willen maken.
Boten verliezen recht op vrij verkeer
In het geval van een ‘no deal’, verliezen boten die op het moment van uittreden in het Verenigd Koninkrijk liggen hun EU-status. Dat wil zeggen dat zij op dit moment het recht op vrij verkeer in de Europese Unie verliezen. Bij terugkeer in de EU worden de boten behandeld als ‘niet-Uniegoederen’ en worden zij op dezelfde manier aan douanecontroles onderworpen als ieder ander vaartuig dat uit een derde land komt. Dit zou kunnen leiden tot extra kosten als: btw aanslag en – indien van toepassing – invoerrechten.
Bereid u voor
U heeft op dit moment dus nog geen duidelijkheid over alle exacte gevolgen voor veranderingen en welke consequenties dit precies met zich meebrengt. Om het zekere voor het onzekere te nemen adviseren wij booteigenaren om hun boot voor de deadline te verplaatsen, zodat u minder risico loopt om voor verrassingen te komen staan.
Het Watersportverbond blijft samen met NOC*NSF de ontwikkelingen omtrent Brexit nauwlettend in de gaten houden. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen voor booteigenaren, communiceren wij dit op deze pagina.

Dit bericht is overgenomen uit het watersportverbond.

Scroll Up