Mijn club

Uitgave 1x per jaar

Clubblad  “Ascloa Waypoint”

Uitgave Clubblad “Ascloa Waypoint” vanaf 2010.

Ascloa Waypoint verschijnt aan het einde van het jaar en wordt verzonden aan de leden van Watersportvereniging Ascloa in Asselt. De redactie nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit blad in de vorm van artikelen, onderwerpsuggesties, enzovoort. 

Redactie Clubblad “Ascloa Waypoint”

Foto's : Wiel Verlinden
Vormgeving :Wim Puts, Roermond
Druk :Ars Printmedia, Roermond
Redaktieadres:Eindweg6 6071 NX Asselt
E-mailadres:Wiel Verlinden@hotmail.nl
Scroll Up