MIJN CLUB                                                                    

3. clubblad  “ASCLOA WAYPOINT “

 

 

 

 

 

 

Uitgave clubblad ” Ascloa Waypoint ” vanaf 2010

 

Ascloa Waypoint verschijnt aan het einde van het jaar en wordt verzonden aan de leden van Watersportvereniging Ascloa in Asselt. De redactie nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit blad in de vorm van artikelen, onderwerpsuggesties, enzovoort. 

Redactie Clubblad “Ascloa Waypoint”

Foto's : Wiel Verlinden
Vormgeving :Wim Puts, Roermond
Druk :Ars Printmedia, Roermond
Redaktieadres:Eindweg6 6071 NX Asselt
E-mailadres:Wiel Verlinden@hotmail.nl

BIBLIOTHEEK

Scroll Up