Regatta vergadering zondag 17 januari in het clubhuis.

Beknopt verslag van de regatta vergadering gehouden op zondag 17 januari 2016 in het clubhuis. Er was een grote opkomst . Het voorstel  voor het hanteren van de SW-cijfers van het Watersportverbond werd unaniem aangenomen. Ook is een schema opgesteld waarop teams aan de beurt zijn voor een wedstrijd te leiden. Er worden tijdens de briefing instructies op papier en mondeling toegelicht. Opmerking; kom naar de noodzakelijke briefing.  Ook zijn de datums van de regatta dagen vast gesteld . Er zijn 10 regatta dagen allen op zondag. Zie schema. Er mogen 3 regatta dagen worden weg gestreept. Tijdens de zomervakantie gaat de regatta gewoon door. De wedstrijdcommissie heeft aangegeven er weer een jaartje aan toe te voegen wat met luid applaus werd begroet. Dieter en Wiel hebben verslag gedaan van de vorderingen  EuregioRegatta die dit jaar  wordt georganiseerd  bij WSV Ascloa te Asselt. Er wordt gestreefd de kosten zo laag mogelijk te houden voor de deelnemers. Er wordt geen grote tent geplaatst daar voor is het clubhuis. Deelnemers mogen hun tent aan de haven opzetten om te overnachten.

Zie ook;  https://www.wsvascloa.nl/wedstrijden/

De regattacommissie, Herbert / Jan.

Scroll Up