BRANDBLUSSERKEURING op ZATERDAG 29 mei 15.15 – 16.00 bij de haven. 

Beste leden van Ascloa, 

ook dit jaar organiseert de Reddingsbrigade Roermond – in samenwerking met Linssen Veiligheid – een brandblusserkeuring voor onze leden. Hoe belangrijk een goed functionerende brandblusser aan boord is, moge voor iedereen duidelijk zijn! Laat daarom jullie brandblusser even checken en mogelijk vervangen. Het tarief is met 5,- euro per te keuren brandblusser gelijk aan andere jaren. De leden hebben tevens de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een geschikte brandblusser aan te schaffen. Benut deze gelegenheid. Het is in jullie eigen veiligheid en die van anderen. 

ÜBERPRÜFUNG FEUERLÖSCHER am SAMSTAG 29. Mai 15.15 – 16.00 im Hafen. 

Liebe Mitglieder von Ascloa, 

auch dieses Jahr organisiert die Rettungsbrigade Roermond – gemeinsam mit Linssen Veiligheid – für unsere Mitglieder eine Inspektion der Feuerlöscher. Wie wichtig ein gut funktionierender Feuerlöscher an Bord ist, sollte für jeden deutlich sein! Lasst deshalb eure Feuerlöscher kurz überprüfen und gegebenenfalls ersetzen. Der Tarif ist wie im letzten Jahr 5,Europro Feuerlöscher.Die Mitglieder haben außerdem die Möglichkeit um für einen reduzierten Betrag einen geeigneten Feuerlöscher zu erwerben. Nutzt diese Chance. Es gilt die eigene Sicherheit und die der anderen.