CLUBHUIS

Informatie clubhuis /havenmeester

 Welkom in ons Clubhuis “De Stuurhut”

 

Ons gezellige clubhuis aan de rand van de haven is de centrale ontmoetingsplek, het “kloppende hart” van onze vereniging. Hier vinden op de zondagen ook de traditionele “briefings” en de “nabesprekingen” van de zeilwedstrijden plaats en van hieruit werkt onze jeugdopleiding.
In het benedengedeelte van het clubhuis bevindt zich tevens de sanitaire ruimte van onze haven. Toegang voor leden en passanten is hier alleen mogelijk met de “smart-key.”
Met de positieve ervaringen van de laatste maanden van afgelopen seizoen, wordt het clubhuis ook in 2023 door de eigen leden van ASCLOA beheert.
Toegang tot het clubhuis hebben naast de leden ook hun gasten en de passanten, die onze haven aandoen.
In principe is “De Stuurhut” elke zaterdag en zondag van het nieuwe seizoen geopend.
Ook worden er diverse evenementen, feestdagen, kookavonden en workshops in het clubhuis georganiseerd.
Check regelmatig wat er op het programma en op het menu staat en wanneer de vlag aan de stuurhut uitnodigend wappert, staat niet alleen de koffie klaar!
Gebruik dus jullie eigen clubhuis zo veel mogelijk.
De openingstijden en de data van de evenementen vindt u op onze website: www.wsvascloa.nl

 

  Willkommen in unserem Clubhaus „DE STUURHUT“

Unser gemütliches Clubhaus am Rande des Hafens ist die zentrale Begegnungsstätte, das „schlagende Herz“ unseres Vereins. Hier finden an den Sonntagen auch die traditionellen „Briefings“ und die „Nachbetrachtungen“ der Segelregatten statt und von hieraus arbeitet unsere Jugendausbildung.
Im unteren Teil des Clubhauses befindet sich der Sanitärbereich des Hafens. Der Zutritt ist hier nur für Mitglieder und Passanten mit Hilfe des „Smart-Keys“ möglich.
Mit den positiven Erfahrungen der letzten Monaten der vergangenen Saison, wird das Clubhaus auch 2023 von den eigenen Mitgliedern von ASCLOA organisiert und betreut.
Zugang zum Clubhaus haben neben den Mitgliedern auch deren Gäste und die Passanten, die unseren Hafen besuchen.
Im Prinzip ist „De Stuurhut“ jeden Samstag und Sonntag der neuen Saison geöffnet.
Außerdem werden verschiedene Veranstaltungen, Festtage, Kochabende und Workshops im Clubhaus organisiert.
Checkt regelmäßig was auf dem Programm und auf dem Menü steht und wenn die Flagge draußen am Clubhaus weht, ist nicht nur der Kaffe fertig!
Nutzten Sie also Ihr eigenes Clubhaus so viel wie möglich.
Die Öffnungszeiten und die Daten der Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite:
www.wsvascloa.nl

 

Clubhuis beheerder;  wsv Ascloa

Openingstijden Clubhuis.

  • winterzeizoen gesloten ook havenpoort (1 november tot 1 april)
  • Open begin april

De openingsdagen zijn: 

  • Woensdag ( alleen tijdens  Zomervakantie) van 16.00 tot 19.00 uur; 
  • Vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur; 
  • Zaterdag van 15.00 tot 20.00 uur 
  • Zondag van 10.00 tot 17.00 uur.