HAVEN

Haveninformatie / hijskraan schema.Hafeninformationen 

 

Lees deze pagina a.u.b. aandachtig door./Bitte lesen Sie diese Seite sorgfältig durch.

 

Attentie:
de Ascloa – kraan mag – zonder uitzondering – slechts met een gewicht van maximaal 2000 kg belast worden!

Achtung:
Der Ascloa -Kran darf -ausnahmslos – mit einem Hubgewicht von max. 2000 Kg. Belastet werden!

Politie nodig met spoed:112 . Politie nodig geen spoed:0031(0)900 8844.Website Waterpolitie Wijkagent -water:0031(0)343 535353 meldkamer KLPD en dan vragen naar N.Zwerink (DWP) U kunt ook mailen; waterpolitie-maasbracht@ klpd.politie.nl.

Regels voor het gebruik van de mastenkraan
• Het gebruik van de mastenkraan is niet zonder gevaren.
• Met de mastenkraan mogen alleen masten gezet en gelegd
worden.
• Het toelaatbare totaalgewicht is 100 kg
• Na gebruik dient de mastenkraan weer in verticale positie gedraaid
en afgesloten te worden.
• Ga voorzichtig met de mastenkraan om.
• Bij problemen of schade direct de techn. Commissaris (Dieter Keil)
verwittigen.
• De sleutel voor de mastenkraan kan bij de hafenmeester (Andre
Engels, Günter Schiffer) tegen handtekening afgehaald worden.
• Na gebruik deze weer bij de hafenmeester teruggeven

Regeln zur Handhabung des Mastenkrans
• Bitte seid Euch über das hohe Gefährdungspotential des
Mastenkrans bewusst.
• Mit dem Mastenkran dürfen nur Masten gestellt und gelegt werden.
• Die maximal zulässige Last beträgt 100 kg.
• Nach Gebrauch muss der Kran wieder in die aufrechte
Grundstellung gebracht und abgeschlossen werden.
• Es ist sorgsam mit dem Mastenkran umzugehen.
• Bei Schwierigkeiten und Schäden ist unbedingt der technische
Kommissar (Dieter Keil) zu benachrichtigen
• Der Schlüssel für den Mastenkran kann bei den Hafenmeistern
(Andre Engels, Günter Schiffer) gegen Unterschrift empfangen
werden. Nach Gebrauch des Mastenkrans muss der Schlüssel
wieder bei Hafenmeistern zurückgegeben werden.
03. August 2019
Dieter Keil
(technisch commissaris)

Stuur in geval van nood of kranen buiten normale tijden een e-mail naar:  secretariaatascloa@gmail.com

Im Notfall oder beim Kranen ausserhalb der üblichen Zeiten schicken Sie bitte eine Mail an:  secretariaatascloa@gmail.com

 • Meldt een kraanafspraak buiten normale tijden via: secretariaatascloa@gmail.com
 • Indien uw boot buiten de reguliere kraandagen te water wordt gelaten zijn de kosten € 35,=. U ontvangt hiervan een factuur per mail. Er wordt dus NIET contant afgerekend met de bediener van de kraan.
 • Einen Krantermin ausserhalb der üblichen Zeiten bitte melden über: secretariaatascloa@gmail.com
 • Wenn Ihr Boot außerhalb der regulären Krantagen ins wasser gekrant wird sind die Kosten 35,- Euro. Sie erhalten eine Rechnung per E-Mail. Es gibt also KEINE Barzahlung mit dem Bediener des Krans.

Kraanschema voorjaar 2023/ Krantermine Frühjahr 2023

Verplicht aanmelden uitsluitend via  secretariaatascloa@gmail.com

U krijgt daarna een tijdstip toebedeeld en wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn en verdere instructies op te volgen. De ervaringen tijdens de verscherpte coronamaatregelen hebben duidelijk gemaakt, dat de leden voorstander zijn van een strak kraanschema.Indien leden door bijzondere omstandigheden hun boot niet op de vastgelegde dagen kunnen kranen, dienen zij via secretariaatascloa@gmail.com een nieuwe afspraak te maken. De kosten bedragen 35,- euro per keer.

Zorg ervoor dat uw trailer in orde is en klaar staat!

Indien uw boot buiten de reguliere kraandagen te water wordt gelaten zijn de kosten € 35,=. U ontvangt hiervan een factuur per mail. Er wordt dus NIET contant afgerekend met de bediener van de kraan.

Die verpflichtete Anmeldung ausschließlich über: secretariaatascloa@gmail.com

Sie erhalten dann eine Uhrzeit und wir bitten Sie pünktlich anwesend zu sein und weitere Instruktionen zu befolgen. Die Erfahrungen während der verschärften Coronamaßnahmen haben gezeigt, dass die Mitglieder einen genauen Zeitplan bevorzugen. Falls Mitglieder wegen besonderer Umstände an den festgelegten Tagen nicht kranen können, sollten sie über secretariaatascloa@gmail.com einen neuen Termin vereinbaren.
Die Kosten betragen 35 Euro pro Termin.

Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Trailer in Ordnung ist und bereit steht!

Wenn Ihr Boot außerhalb der regulären Krantagen ins wasser gekrant wird sind die Kosten 35,- Euro. Sie erhalten eine Rechnung per E-Mail. Es gibt also KEINE Barzahlung mit dem Bediener des Krans.

KRAANSCHEMA VOORJAAR 2024/ KRANTERMINE FRüHJAHR 2024

DatumbootgewichtTijden
Zaterdag 30 maarttot 2000 kg.
bis 2000 kg.
09:00 tot 12:00 uur
6 april Mobil Kranboven 2000 kg.
über 2000 kg.
09:00 tot 12:00 uur/Uhr
13 apriltot 2000 kg.
bis 2000 kg.
09:00 tot 12:00 uur
20 apriltot 2000 kg.
bis 2000 kg.
09:00 tot 12:00 uur
27 apriltot 2000 kg.
bis 2000 kg.
09:00 tot 12:00 uur

 

Hijskraanschema herfst 2024 /  Krantermine Herbst 2024

Datumbootgewichttijden
5 0ktobertot 2000 kg.
bis 2000 kg.
09:00 tot 12:00 uur/Uhr
12 oktobertot 2000 kg.
bis 2000 kg.
09:00 tot 13:00 uur
19 oktobertot 2000 kg.
bis 2000 kg.
09:00 tot 13:00 uur
26 oktober met Mobil Kranüber / boven 2000 kg09:00 tot 12:00 uur
2 novembertot 2000 kg.
bis 2000 kg.
09:00 tot 13:00 uur

 

Wenst u een afspraak voor het hijskranen buiten de reguliere tijden / Möchten Sie einen Termin für Krane außerhalb der regulären Zeiten?

 

Gekraand wordt er meestal op de aangegeven tijden. Als dit vanwege externe omstandigheden niet mogelijk is, kunnen boten tot 2000 kg. buiten de opgegeven data gekraand worden via reservering bij : secretariaatascloa@gmail.com. Het kraantarief is dan 35 euro. Indien uw boot buiten de reguliere kraandagen te water wordt gelaten zijn de kosten € 35,=. U ontvangt hiervan een factuur per mail. Er wordt dus NIET contant afgerekend met de bediener van de kraan.

 

Gekrant wird in der Regel zu den angezeigten Zeiten.  Solte das durch äussere Umstände nicht möglich sein, können Boote bis zu 2000Kg ausserhalb der genannten Daten nach Termienabsprache unter:  secretariaatascloa@gmail.com  gekrant werden. Die Krangebühr beträgt dann 35, Euro. Wenn Ihr Boot außerhalb der regulären Krantagen ins wasser gekrant wird sind die Kosten 35,- Euro. Sie erhalten eine Rechnung per E-Mail. Es gibt also KEINE Barzahlung mit dem Bediener des Krans.

 

 

 

 

ÜBERSCHREITUNG DES ZULASSIGEN HUBGEWICHTES

Kranen Boten kleiner 2000 kg.

 • Om te voorkomen dat het maximale toegestane hefgewicht van onze clubkraan wordt overschreden worden alle boten gewogen aan het begin van de kraan operatie.
 • Boven het toegestane gewicht zal de boot niet gekraand worden door onze Club kraan, U hebt dan de mogelijkheid gebruik te maken van de mobiele kraan.

Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes

 • Zur Vermeidung einer Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres Clubkrans werden alle Boote zu Anfang des Kranvorgangs gewogen.
 • Bei Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes wird das Boot nicht mit unserem Clubkran gekrant, aber kann den Mobilkran nutzen.

AANMELDEN VOOR  MOBIELE KRAAN / REGISTRIEREN SIE SICH FÜR MOBILKRAN

Als het toegestane hefgewicht van onze clubkans (meting ruim 2000 kg) wordt overschreden, gebruiken onze leden de mobiele kraan.
Registratie via: secretariaatascloa@gmail.com
U kunt alleen een kraan reserveren als u zich op tijd heeft aangemeld.

 • Bei Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres clubkans (Boten  rechtüber 2000 Kg. ) nutzen unsere Mitglieder den Mobilkran.
 • Anmeldung über:  secretariaatascloa@gmail.com 
 • Nur wer sich rechtzeitig angemeldet hat, kann gekrant werden.

 

 

GASINSTALATIES IN BOTEN / GASFLASCHEN IN BOOTE

Bericht van het bestuur.
door WSV Ascloa | jan 22, 2017 | Nieuws
Veiligheid in onze haven. Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken in jachthavens waarbij gasflessen ontploffen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de omliggende boten. Als u googled op “brand in jachthaven” dan krijgt u een…

Nachricht von der Vorstand.
Von WSV Ascloa | 22. Januar 2017 | Nachrichten
Sicherheit in unserem Hafen. Leider passieren regelmäßig Unfälle mit explodierenden Gasflaschen in Yachthäfen. Die Folgen können enorm sein. Nicht nur für den Besitzer aber auch für die umliegenden Boote. Wenn du drauf gegoogelt hast “Feuer in der Marina” dann bekommst du ein …..