Home

Welkom op de website van W.S.V. Ascloa

Nieuwsberichten / Nachrichten

Beste volgers van nieuwsberichten, uw reactie op deze berichten worden zeer gewaardeerd. / Liebe Leser von Nachrichten, Ihre Antwort auf diese Nachrichten wird sehr geschätzt.

De Webmaster, redactie 

Agenda / Tagesordnung

Agenda/Openingstijden clubhuis/activiteiten.Tagesordnung

Euregioregatta 8-9 september 2018

  • Organisatie; Zeilvereniging Noord Limburgse Maas, Ophoven.
  • Meer………..

 

Beste leden,  Er zijn klachten binnengekomen van leden dat er meerdere malen hondenpoep op het terrein van de haven is aangetroffen. Dit kan niet de bedoeling zijn !  Hondenbezitters, graag jullie aandacht hiervoor

Het bestuur.

Liebe Mitglieder,  Einige Mitglieder haben sich bei uns beschwert dass Hundenkot auf der Wiese hinter dem Hafentor lag. So soll es nicht sein !Hundenbesitzer, bitte sei Aufmerksam.

Der Vorstand.

Klik op deze foto voor live view.

Watersportvereniging Ascloa.

Watersportvereniging ASCLOA is in 1957 opgericht en heeft haar thuishaven in een oude Maasarm in Asselt, dat onder meer bekend is om het “Rozenkerkje.” De haven ligt in het meest noorderlijke deel van de midden Limburgse Maasplassen aan de rand van de Maasvallei en het Swalmdal. Na het “rechttrekken” van de rivier is hier door ontgronding ten behoeve van de grindwinning een ca 150 ha. groot watersportgebied ontstaan met diverse plassen en natuurrijk afgwerkte oevers. Bij ASCLOA ligt de nadruk op de zeilsport. De vereniging heeft een drukke wedstrijdkalender en een actieve jeugdopleiding,   die diverse (nationale) zeiltalenten voortgebracht heeft. De haven telt ca. 200 moderne ligplaatsen, gelijkelijk verdeeld over Nederlandse- en Duitse watersporters. Middelpunt is het aan de Eindweg gelegen gastvrije clubhuis / restaurant Ascloa  Er zijn diverse passantensteigers die voor een nadere kennismaking uitnodigen.

Surft u gerust verder op deze club-side om nader kennis te maken met Watersportvereniging Ascloa middels het aanklikken van de acht hoofd-items boven aan deze pagina.

 

EINDFEEST

zaterdag 29 september.

Aan het eind van een “turbulent” seizoen willen we u bij deze graag uitnodigen voor ons jaarlijkse eindfeest.

Vanaf 17:00 uur is het clubhuis open.

Tijdens dit feest willen we enkele leden die dit seizoen enorm veel voor de vereniging hebben gedaan in het zonnetje zetten.Maar ook alle overige vrijwilligers willen we bedanken.

Tevens zal de Regatta winnaar worden gehuldigd.

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er komen vragen we u om zich op te geven voor 25 september via; secretariaatascloa@gmail.com

Graag zien wij jullie terug op 29 september in het clubhuis.

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Het bestuur.

 

UITNODIGING

EuregioReagatta 2018

Matige opkomst deelname van Ascloa leden aan de E.R. 2018.

In de categorie kajuitboten behaalden team Hilda / Nik  een tweede plaats.

In de categorie openboten behaalden team Thibaud een vierde plaats en team Dieter / Daniël een vijfde plaats.

Meer…..https://www.euregioregatta.com/index.php/home

 

Na een geweldig mooi kampeerweekend in Roermond vaart de jeugd van de Ascloa jeugdzeilopleiding onder zeil weer terug  naar de thuishaven WSV Ascloa te Asselt.

.

Ascloa Waypoint verschijnt aan het einde van het jaar en wordt verzonden aan de leden van Watersportvereniging Ascloa in Asselt. De redactie nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit blad in de vorm van artikelen, onderwerpsuggesties, enzovoort. Redactie :  Wiel Verlinden en Wim Puts  Redactieadres : Eindweg 6, NL 6071 NX  Asselt of stuur een e-mail naar  Wiel.Verlinden@hotmail.nl

Foto’s: Wiel Verlinden.
Vormgeving: Wim Puts, Roermond.
Druk: Ars Printmedia, Roermond.

Laatste editie (nr.10) .Clikt u op de WayPoint. Overige edities zie item’ Mijn club’ .

Beste Leden, met de smart key kan de poort geopend worden en dient het ook weer geactiveerd te worden met de de smart key bij het sluiten van slagboom.

Liebe Mitglieder, mit dem Smart Key kann das Tor geöffnet werden und es muss beim Schließen der Tor erneut mit dem Smart Key aktiviert werden.

Privacyverklaring

Een vereniging zoals W.S.V. Ascloa kan niet bestaan zonder het verwerken van persoonsgegevens. De gegevens van leden en personen worden opgenomen in de administratie van ons secretariaat. Hoe wij met uw gegevens omgaan staat beschreven in het Privacy beleid van W.S.V. Ascloa.  PRIVACY BELEID Bij vragen: privacyascloa@gmail.com

Scroll Up