HOME

Welkom op de website van W.S.V. Ascloa

Nieuws/Nachrichten

Radtour an der Maas

Meer…….

Vlog de Maas

Meer……..

Agenda / Tagesordnung

 Opruimdag / Aufräumtag. Zaterdag 30 März

Lees meer……..

 

ASSELT

Euregio Regatta

  • Weekend 22-23 juni 2019
  • locatie;  Ascloa te Asselt-Roermond

Lees meer…

Agenda overzicht/Tagesordnung

Openingstijden clubhuis/activiteiten.Tagesordnung

Aan onze leden

Beste volgers van nieuwsberichten, uw reactie op deze berichten worden zeer gewaardeerd.  Wilt u een artikel of bericht plaatsen op de Ascloa-website, dat kan, zie onderstaand e-mail adres.

Dankjewel

An unsere Mitglieder

Liebe Leser von Nachrichten, Ihre Antwort auf diese Nachrichten wird sehr geschätzt. Wenn Sie einen Artikel oder eine Nachricht posten möchten auf die Ascloa-site, sehen Sie unten die E-Mail-Adresse.

Vielen dank.

De Webmaster, redactiejanansems65@hotmail.com

Beste leden,  Er zijn klachten binnengekomen van leden dat er meerdere malen hondenpoep op het terrein van de haven is aangetroffen. Dit kan niet de bedoeling zijn !  Hondenbezitters, graag jullie aandacht hiervoor

Het bestuur.

Liebe Mitglieder,  Einige Mitglieder haben sich bei uns beschwert dass Hundenkot auf der Wiese hinter dem Hafentor lag. So soll es nicht sein !Hundenbesitzer, bitte sei Aufmerksam.

Der Vorstand.

Privacyverklaring

Een vereniging zoals W.S.V. Ascloa kan niet bestaan zonder het verwerken van persoonsgegevens. De gegevens van leden en personen worden opgenomen in de administratie van ons secretariaat. Hoe wij met uw gegevens omgaan staat beschreven in het Privacy beleid van W.S.V. Ascloa.  PRIVACY BELEID Bij vragen: privacyascloa@gmail.com

Watersportvereniging Ascloa.

Watersportvereniging ASCLOA is in 1957 opgericht en heeft haar thuishaven in een oude Maasarm in Asselt, dat onder meer bekend is om het “Rozenkerkje.” De haven ligt in het meest noorderlijke deel van de midden Limburgse Maasplassen aan de rand van de Maasvallei en het Swalmdal. Na het “rechttrekken” van de rivier is hier door ontgronding ten behoeve van de grindwinning een ca 150 ha. groot watersportgebied ontstaan met diverse plassen en natuurrijk afgwerkte oevers. Bij ASCLOA ligt de nadruk op de zeilsport. De vereniging heeft een drukke wedstrijdkalender en een actieve jeugdopleiding, die diverse (nationale) zeiltalenten voortgebracht heeft. De haven telt ca. 200 moderne ligplaatsen, gelijkelijk verdeeld over Nederlandse- en Duitse watersporters. Middelpunt is het aan de Eindweg gelegen gastvrije clubhuis/restaurant “de Stuurhut” Er zijn diverse passantensteigers die voor een nadere kennismaking uitnodigen.Surft u gerust verder op deze club-site om nader kennis te maken met Watersportvereniging Ascloa middels het aanklikken van de acht hoofd-items boven aan deze pagina.

 

Opruimdag zaterdag 30 maart

Ook in het voorjaar zoeken wij weer enkele enthousiaste vrijwilligers zaterdag 30 maart Opgeven onder secretariaatascloa@gmail.com

Aufräumtag bei Ascloa auf 30 März
Wir suchen wieder einige begeisterte Freiwillige,
Samstag 30 März von 10.00 bis ca 14.00 uur. Bitte melden unter; secretariaatascloa@gmail.com

De technische commissie                                  Lees meer…….
Dieter.

 

 

In de laatste uitgave van AscloaWaypoint d.d 21-12 2018 heeft u het artikel kunnen lezen waarin Wiel Verlinden tijdens een interview met Peter Thomassen verslag doet van de renovatie van een Neptunkryssare  ‘Maggan’  Een mooi artikel waarin een verwijzing wordt gedaan naar de Ascloa Website voor een uitvoerige restauratieverslag als bijlage op voornoemd artikel.

 

Hierbij de Restauratie “Neptunkryssare”

Lichte “afdekzeilen”

Peter Thomassen biedt de leden van Ascloa lichte “afdekzeilen” in de afmeting 6 x 12 meter gratis aan. De zeilen kunnen bij Peter afgehaald worden en… op is op.

Peter Thomassen, telf. +31(0)6 12991290

Leichte “Deckensegel”

Peter Thomassen bietet den Mitgliedern von Ascloa leichte “Decksegel” in der Größe 6 x 12 Meter kostenlos an. Die Segel können bei Peter abgeholt werden. und …auf ist auf.

Peter Thomassen, telf. +31(0)6 12991290

Enquête overwinteren boot aan steiger

Tijdens de rondvraag in de ALV van zondag 2 december is gevraagd of het mogelijk is boten te laten overwinteren aan de steiger en hoe groot de belangstelling van leden hiervoor zou zijn. Het bestuur stelt wel dat er een plan B opgezet moet worden om calamiteiten bij uitzonderlijk hoog water of andere situaties voor te zijn. Reeds 8 leden hebben inmiddels de wens uitgesproken graag de boot aan de steiger te laten liggen.
Heeft u ook de wens uw boot te laten overwinteren aan de steiger , geef dan uw reactie door aan coördinator Stan Thomassen mail adres; miekestan@hotmail.com

  • In het kader van de wet op de privacy vermelden wij hierbij , dat de ontvanger inzage krijgt in de e-mailadressen

Vermessung überwinterndes Boot am Steg
Während der allgemeinen Frage im ALV vom Sonntag, dem 2. Dezember, wurde gefragt, ob es möglich ist, Boote am Steg überwintern zu lassen und wie groß wäre das Interesse der Mitglieder daran. Der Vorstand gibt an, dass ein Plan B erstellt werden muss um Notfälle in außergewöhnlich hohen Gewässern oder anderen Situationen vorhersehen. Bereits 8 Mitglieder haben den Wunsch geäußert, das Boot am Steg zu lassen.
Möchten Sie auch, dass Ihr Boot den Winter am Steg verbringt? Dann leiten Sie Ihre Reaktion an den Koordinator weiter Stan Thomassen E-Mail-Adresse ; miekestan@hotmail.com.

Ascloa Waypoint verschijnt aan het einde van het jaar en wordt verzonden aan de leden van Watersportvereniging Ascloa in Asselt. De redactie nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit blad in de vorm van artikelen, onderwerpsuggesties, enzovoort. Redactie :  Wiel Verlinden en Wim Puts.  Redactieadres : Eindweg 6, NL 6071 NX  Asselt of stuur een e-mail naar  Wiel.Verlinden@hotmail.nl

Foto’s: Wiel Verlinden.
Vormgeving: Wim Puts, Roermond.
Druk: Ars Printmedia, Roermond.

Voor de nieuwe editie winter 2018 ga naar item;  Mijn Club>   3. Clubblad “Ascloa Waypoint”

Beste Leden, met de smart key kan de poort geopend worden en dient het ook weer geactiveerd te worden met de de smart key bij het sluiten van slagboom.

Liebe Mitglieder, mit dem Smart Key kann das Tor geöffnet werden und es muss beim Schließen der Tor erneut mit dem Smart Key aktiviert werden.

Scroll Up