Home

Welkom op de website van W.S.V. Ascloa

       Wij wensen U fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Wir wünschen Ihnen ein frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Nieuws

Agenda / Tagesordnung

Nieuwjaarsreceptie / Neujahrsempfang
  • Zondag 6 januari 12:00 uur Clubhuis.

Lees meer……..

 

Opruimdag / Aufräumtag. Zaterdag 30 März

Lees meer……..

 

ASSELT

Euregio Regatta

  • Weekend 22-23 juni 2019
  • locatie;  Ascloa te Asselt-Roermond

Lees meer…

Agenda overzicht

Openingstijden clubhuis/activiteiten.Tagesordnung

Beste volgers van nieuwsberichten, uw reactie op deze berichten worden zeer gewaardeerd. / Liebe Leser von Nachrichten, Ihre Antwort auf diese Nachrichten wird sehr geschätzt.

De Webmaster, redactie 

Beste leden,  Er zijn klachten binnengekomen van leden dat er meerdere malen hondenpoep op het terrein van de haven is aangetroffen. Dit kan niet de bedoeling zijn !  Hondenbezitters, graag jullie aandacht hiervoor

Het bestuur.

Liebe Mitglieder,  Einige Mitglieder haben sich bei uns beschwert dass Hundenkot auf der Wiese hinter dem Hafentor lag. So soll es nicht sein !Hundenbesitzer, bitte sei Aufmerksam.

Der Vorstand.

Privacyverklaring

Een vereniging zoals W.S.V. Ascloa kan niet bestaan zonder het verwerken van persoonsgegevens. De gegevens van leden en personen worden opgenomen in de administratie van ons secretariaat. Hoe wij met uw gegevens omgaan staat beschreven in het Privacy beleid van W.S.V. Ascloa.  PRIVACY BELEID Bij vragen: privacyascloa@gmail.com

Watersportvereniging Ascloa.

Watersportvereniging ASCLOA is in 1957 opgericht en heeft haar thuishaven in een oude Maasarm in Asselt, dat onder meer bekend is om het “Rozenkerkje.” De haven ligt in het meest noorderlijke deel van de midden Limburgse Maasplassen aan de rand van de Maasvallei en het Swalmdal. Na het “rechttrekken” van de rivier is hier door ontgronding ten behoeve van de grindwinning een ca 150 ha. groot watersportgebied ontstaan met diverse plassen en natuurrijk afgwerkte oevers. Bij ASCLOA ligt de nadruk op de zeilsport. De vereniging heeft een drukke wedstrijdkalender en een actieve jeugdopleiding,   die diverse (nationale) zeiltalenten voortgebracht heeft. De haven telt ca. 200 moderne ligplaatsen, gelijkelijk verdeeld over Nederlandse- en Duitse watersporters. Middelpunt is het aan de Eindweg gelegen gastvrije clubhuis / restaurant Ascloa  Er zijn diverse passantensteigers die voor een nadere kennismaking uitnodigen.

Surft u gerust verder op deze club-site om nader kennis te maken met Watersportvereniging Ascloa middels het aanklikken van de acht hoofd-items boven aan deze pagina.

 

Enquête overwinteren boot aan steiger

Tijdens de rondvraag in de ALV van zondag 2 december is gevraagd of het mogelijk is boten te laten overwinteren aan de steiger en hoe groot de belangstelling van leden hiervoor zou zijn. Het bestuur stelt wel dat er een plan B opgezet moet worden om calamiteiten bij uitzonderlijk hoog water of andere situaties voor te zijn. Reeds 8 leden hebben inmiddels de wens uitgesproken graag de boot aan de steiger te laten liggen.
Heeft u ook de wens uw boot te laten overwinteren aan de steiger , geef dan uw reactie door aan coördinator Stan Thomassen mail adres; miekestan@hotmail.com

  • In het kader van de wet op de privacy vermelden wij hierbij , dat de ontvanger inzage krijgt in de e-mailadressen

Vermessung überwinterndes Boot am Steg
Während der allgemeinen Frage im ALV vom Sonntag, dem 2. Dezember, wurde gefragt, ob es möglich ist, Boote am Steg überwintern zu lassen und wie groß wäre das Interesse der Mitglieder daran. Der Vorstand gibt an, dass ein Plan B erstellt werden muss um Notfälle in außergewöhnlich hohen Gewässern oder anderen Situationen vorhersehen. Bereits 8 Mitglieder haben den Wunsch geäußert, das Boot am Steg zu lassen.
Möchten Sie auch, dass Ihr Boot den Winter am Steg verbringt? Dann leiten Sie Ihre Reaktion an den Koordinator weiter Stan Thomassen E-Mail-Adresse ; miekestan@hotmail.com

  • Im rahmen des Datenschutzgesetzes erklären wir hiermit,dass der Empfängen Zugang zu der E-mail-adressen hat.

          Wij wensen U fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Wir wünschen Ihnen frohe Weinachten und ein gutes Neues Jahr

Opruimdag / Aufräumtag

Met het verenigingsgevoel zit het wel goed gezien de opkomst. Na de oproep van de technische commissie voor helpers bij het opruimen van de haven meldden zich een groot aantal enthousiasten leden. Zoals gebruikelijk wordt er vooraf een stevig ontbijt verorbert om daarna met noeste arbeid de klus te klaren. De haven is leeg en kan aan zijn winterslaap beginnen. Voor sommige leden een tijd van overpeinzing, wat ga ik het volgende zeil seizoen doen, een grotere boot of juiste een kleinere boot of  mee doen aan de Ascloa Regatta. Ook de Euregio Regatta wordt volgende seizoen bij Ascloa georganiseerd. Genoeg dus om over te mijmeren. Zoals je hiernaast kunt zien op de Snapshot van onze live view camera vaart er nog een Yngling boot. De zeilers op deze boot kunnen er maar geen genoeg van krijgen. De zon staat al laag. Ik nam deze Snapshot op vrijdag 2 november om 16:10 . Heel bijzonder als je weet dat de haven al is gesloten. Dit zijn echte  diehards……, gewoon Ascloa leden. Wie zouden daar aan het zeilen zijn?

Einde vaar seizoen

Ondanks het aanhoudende mooie weer gaat het seizoen gebonden ritmische cyclus van het kranen van boten in of uit het water gewoon door. Zoals de foto laat zien kan onze oud havenmeester Wim van Brenk niet zonder dit grote gebeuren.

Alle 16 Ascloa cursisten behaalden CWO diploma!

Zaterdag 6 oktober. Nadat alle bootjes weer netjes gepoetst en in de “winter container” opgeborgen waren, was er het traditionele “frietje met” en daarna de spannende uitreiking van de CWO diploma’s. Alle 16 Ascloa cursisten hebben het in de diverse categorieën gehaald! Compliment en van harte gefeliciteerd met speciale dank aan het opleidingsteam.

Een knappe prestatie leverde dit jaar ook onze jongste instructeur Jeroen Jülicher die dit jaar met veel persoonlijke inzet het felbegeerde CWO instructeurs diploma haalde. Hij kan zich nu ook met diploma bij het team gecertificeerde zeil-instructeurs van Ascloa scharen.
Knap gedaan en van harte proficiat Jeroen!”

EINDFEEST

Het Eindfeest van gisterenavond (zaterdag 29 september) mag je toch wel bestempelen als zeer geslaagd, goed verzorgd ondanks de beperkingen, een goede opkomst en een goede catering. Chapeau aan de organisatie. Het bestuur was op de voorzitter na (Thibaud was verhinderd)  voltallig aanwezig. Wiel en Stephan heette alle aanwezigen van harte welkom en spraken woorden van dank uit aan een groot aantal leden die zich tijdens dit moeilijke seizoen extra hebben ingezet om het reilen en zeilen in de haven zo goed mogelijk te laten functioneren. In dit verband had Wiel nog een belangrijke opmerking bij de afsluiting van zijn speech; WSV Ascloa zijn wij, niet alleen het bestuur ook alle leden. Alle leden zijn verantwoordelijk voor onze vereniging, dus ook voor problemen en ongemakken zijn wij verantwoordelijk, wij moeten het zelf en gezamenlijk oplossen. We hebben laten zien dat we daartoe ook in staat zijn.

Tijdens deze gezellige avond werden door Michael en Torsten de Ascloa Regatta uitslagen bekend gemaakt en werden de winnaars gehuldigd. Hierbij de drie podium plaatsen;
Derde plaats    Team Herbert / Matthias / Antoine.
Tweede plaats Team Michael / Angelika.
Eertse plaats   Team Dieter / Daniël.
Een speciaal woord van dank werd tot Ulla gericht met een bos bloemen en groot applaus, omdat zij weer een heel seizoen lang de Regatta leiding op zich nam. zie foto’s

Die letzte Party von gestern Abend ( Samstag, 29. September ) kannst du noch beschriften als sehr erfolgreich, gut gepflegt trotz der Einschränkungen, eine große Teilnahme und gute Verpflegung. Chapeau an die Organisation. Der Vorstand war nach dem Vorsitzenden ( Thibaud ) so fast vollständig vorhanden. Wiel en Stephan begrüßte alle Anwesenden und hieß alle Mitglieder herzlich willkommen und ausdrückliche Worte des Dankes zu einer großen Anzahl von Mitgliedern die in dieser schwierigen Saison sich besonders bemüht haben, um sicherzustellen, dass die “Ein- und Ausgänge” des Hafens so gut wie möglich funktionieren. In diesem Zusammenhang hatte Wiel eine wichtige Bemerkung über den Abschluß seiner Rede; Wir sind WSV Ascloa, Nicht nur der Vorstand, sondern auch alle Mitglieder. Alle Mitglieder sind für unseren Verein verantwortlich, Deshalb sind wir auch für Probleme und Unannehmlichkeiten verantwortlich, die wir selbst und gemeinsam lösen müssen.Wir haben gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind.
An diesem schönen Abend wurden die Ergebnisse der Ascloa Regatta von Michael und Torsten bekanntgegeben und die Gewinner geehrt. Hiermit die drei Podiumsplätze;
Dritter Platz Team Herbert / Matthias / Antoine.
Zweiter Platz Team Michael /  Angelika.
Erster Platz Team Dieter / Daniël.
Ein besonderer Dank mit einem Blumenstrauß richtete sich an Ulla, die eine ganze Saison lang die Regattaführung wieder übernahm.

Foto’s Rudy Hawinkels

EuregioReagatta 2018

Matige opkomst deelname van Ascloa leden aan de E.R. 2018.

In de categorie kajuitboten behaalden team Hilda / Nik  een tweede plaats.

In de categorie openboten behaalden team Thibaud een vierde plaats en team Dieter / Daniël een vijfde plaats.

Meer…..https://www.euregioregatta.com/index.php/home

 

Na een geweldig mooi kampeerweekend in Roermond vaart de jeugd van de Ascloa jeugdzeilopleiding onder zeil weer terug  naar de thuishaven WSV Ascloa te Asselt.

.

Ascloa Waypoint verschijnt aan het einde van het jaar en wordt verzonden aan de leden van Watersportvereniging Ascloa in Asselt. De redactie nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit blad in de vorm van artikelen, onderwerpsuggesties, enzovoort. Redactie :  Wiel Verlinden en Wim Puts  Redactieadres : Eindweg 6, NL 6071 NX  Asselt of stuur een e-mail naar  Wiel.Verlinden@hotmail.nl

Foto’s: Wiel Verlinden.
Vormgeving: Wim Puts, Roermond.
Druk: Ars Printmedia, Roermond.

Laatste editie (nr.10) .Clikt u op de WayPoint. Overige edities zie item’ Mijn club’ .

Beste Leden, met de smart key kan de poort geopend worden en dient het ook weer geactiveerd te worden met de de smart key bij het sluiten van slagboom.

Liebe Mitglieder, mit dem Smart Key kann das Tor geöffnet werden und es muss beim Schließen der Tor erneut mit dem Smart Key aktiviert werden.

Scroll Up