CONTACT haven

Contactinformatie

Contact haven
Passanten Haven.
Telf.nr. 06-21424312
HavenmeesterTelf.nr. +31(0)621424312
Beheerder Clubhuis: w.s.v. Ascloa
Technische zaken Dieter Keil
E-mail; keil.nettetal@t-online.de
Ligplaatsen havenRudy Hawinkels
email: ligplaatsenascloa@gmail.com
motorboten,clubhuis milieu.Stephan Keysers
email: stephan.keysers@kegodent.de

WIJZIGING KONTAKTGEGEVENS

1: opzegging lidmaatschap
Indien u geen lid meer blijft van WSV Ascloa voor het komende jaar dan ontvangen wij graag vóór 1 november een afmelding per mail bij secretariaatascloa@gmail.com

2: wijziging kontaktgegevens
wijziging naam, adres, woonplaats, e-mail telefoonnummer enz. enz. melden per e-mail aan secretariaatascloa@gmail.com

3: wisseling van boot.
Indien u een andere boot aanschaft dan zien wij graag per mail een wijziging tegemoet. Wij kunnen dan, kostenloos en na goedkeuring, de gegevens aanpassen in onze administratie.
Ontvangen wij geen mail met deze wijziging dan dienen wij u € 50,= administratiekosten in rekening te brengen.
De mail kan gericht worden aan secretariaatascloa@gmail.com

 

 

1: Kündigung der Mitgliedschaft
Wenn Sie im kommenden Jahr nicht mehr Mitglied des WSV Ascloa bleiben, möchten wir vor dem 1. November eine Abmeldung via E-Mail erhalten. secretariaatascloa@gmail.com

2: Änderung der Kontaktdaten.
Ändern Name, Adresse, Wohnort, E-Mail-Adresse usw. usw. muss per E-Mail an das Sekretariat gemeldet werden. secretariaatascloa@gmail.com

3: Bootswechsel.

Wenn Sie ein anderes Boot kaufen dann möchten wir gerne eine änderung per e-mail sehen. Wir können dann kostenlos und nach Genehmigung die Daten in unserer Verwaltung einstellen. Wenn wir keine mail erhalten mit dieser Änderung dann berechnen wir ihnen 50 euro für Verwaltungskosten. Die Mail kann gerichtet werden an secretariaatascloa@gmail.com