Selecteer een pagina

CONTACT

Contactinformatie

 Aanvraagformulier/lidmaatschap/ligplaats in de haven, a.u.b. invullen op laptop of PC

Bestuur / contactWSV Ascloa
Eindweg 6
6071NX Roermond-Asselt
E-mail; secretariaatascloa@gmail.com
BankrelatieIBAN NL RABO 0150399715
BIC RABO NL 24
Voor lidmaatschap/ligplaats haven. (a.u.b. invullen op PC of Laptop)Aanvraagformulier
Informatie ligplaatsen Haven alleen voor leden!!!Rudy Hawinkels
Email; ligplaatsenascloa@gmail.com
Passanten Haven.
06-21424312
HavenmeesterTel.nr.
Telf.nr. +31(0)621424312
Beheerder ClubhuisTelf.0475 503806
Technische zaken Dieter Keil
E-mail; keil.nettetal@t-online.de
HijskraanmachinistZie item "Haven"
GPS WaypointN51.13.700
E 006.00.707
Clubblad "Ascloa Waypoint" : RedactieWiel Verlinden
E-mail; wiel.verlinden@hotmail.nl
Club-Website;
Webmaster en Redactie.

E-mail adres
www.wsvascloa.nl
Jan Ansems
Wiel Verlinden
webmasterascloa@outlook.com

WIJZIGING KONTAKTGEGEVENS

1: opzegging lidmaatschap
Indien u geen lid meer blijft van WSV Ascloa voor het komende jaar dan ontvangen wij graag vóór 1 november een afmelding per mail bij secretariaatascloa@gmail.com

2: wijziging kontaktgegevens
wijziging naam, adres, woonplaats, e-mail telefoonnummer enz. enz. melden per e-mail aan secretariaatascloa@gmail.com

3: wisseling van boot.
Indien u een andere boot aanschaft dan zien wij graag per mail een wijziging tegemoet. Wij kunnen dan, kostenloos en na goedkeuring, de gegevens aanpassen in onze administratie.
Ontvangen wij geen mail met deze wijziging dan dienen wij u € 50,= administratiekosten in rekening te brengen.
De mail kan gericht worden aan secretariaatascloa@gmail.com

 

 

1: Kündigung der Mitgliedschaft
Wenn Sie im kommenden Jahr nicht mehr Mitglied des WSV Ascloa bleiben, möchten wir vor dem 1. November eine Abmeldung via E-Mail erhalten. secretariaatascloa@gmail.com

2: Änderung der Kontaktdaten.
Ändern Name, Adresse, Wohnort, E-Mail-Adresse usw. usw. muss per E-Mail an das Sekretariat gemeldet werden. secretariaatascloa@gmail.com

3: Bootswechsel.

Wenn Sie ein anderes Boot kaufen dann möchten wir gerne eine änderung per e-mail sehen. Wir können dann kostenlos und nach Genehmigung die Daten in unserer Verwaltung einstellen. Wenn wir keine mail erhalten mit dieser Änderung dann berechnen wir ihnen 50 euro für Verwaltungskosten. Die Mail kann gerichtet werden an secretariaatascloa@gmail.com