REGATTA

De regels voor wedstrijdzeilen

Uit het watersportverbond; regels van het wedstrijdzeilen

Ga je een wedstrijd zeilen en wil je geen fouten maken? Lees dan regel 10 t/m 20, dat is vanaf blz.19 tot blz. 23 (of in ieder geval regels 10 t/m 13) van de Regels van het Wedstrijdzeilen/RvW (Nederlandse vertaling van RRS). Deze bevatten vrijwel alles wat een beginnende (en zelfs gevorderde) wedstrijdzeiler moet weten. Klik in het kader, rechts.

Vom Wassersportverein;Regeln für Regattasegeln

Wirst du einen Regatta segeln und willst keine Fehler machen?      Lesen Sie dann die Regattaregeln 10 bis 20, das ist ab Seite 19 (oder mindestens regeln 10 bis 13). Regattasegeln / RvW (Niederländische Übersetzung von RRS). Diese enthalten fast alles was ein Anfänger braucht (und sogar fortgeschrittenen) Regattasegler müssen wissen. Klicken Sie in das Feld rechts. Leider habe ich keine deutsche Übersetzung dieser Broschüre.

 

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/regels-zeilen

Bovenstaande link brengt je naar relevante pagina van het watersportverbond.
Geen zin in droge kost? Het Regelschrift geeft de regels weer aan de hand van vele illustraties.
Geen zin om te lezen? Watersporttest geeft inzicht in de voorrangsregels o.b.v. filmpjes en animaties.