Regatta

Regatta agenda / Tagesordnung

Verslag Ascloa-regatta overleg 21 januari 2018

Ascloa-Regatta vergadering 21 januari 2018 clubhuis.
Opening . Afgemeld zijn ; Rene v. A. en Thomas P. Thibaud laat weten verhinderd te zijn en meldt voor het komende seizoen weer de taak op zich te nemen om de boeien – vlaggen te verzorgen voor en na de wedstrijd.
Geweldige opkomst, het bevestigt weer dat er voor het komende seizoen ook weer veel belangstelling is voor onze regatta.
Evaluatie; Er zijn 9 wedstrijddagen gezeild. 2x is een wedstrijddag gecanceld. Verder is er aan de Euregioregatta deelgenomen, 2 wedstrijddagen. Reactie van een aantal leden met de opmerking dat er genuanceerder met het wedstrijdbeleid moet worden opgegaan. Huub verwoorde het tijdens de vergadering met duidelijke voorbeelden. Hij probeerde duidelijk te maken dat het vooral om de sfeer gaat en niet om de SW-cijfers.
Tragatta App; Roger legt uit hoe de app te gebruiken. Met enkele leden wordt proef gedraaid tijden het verloop van het seizoen. Er wordt een zaterdag proef gedraaid met een aantal leden. De kosten voor het gebruik van tragatta app zijn ongeveer 315 euro.
Peter heeft een voorstel hoe de SW-cijfers toe te passen. Er zijn hier veel meningen over. Na lang discussiëren wordt een voorstel tot toepassen van Euregioregatta-cijfers unaniem aangenomen. Dus daar hoeven we nu niet meer over te zeuren! Men is vrij om wel of niet de Spinaker te gebruiken. Heeft geen invloed op het SW-cijfer. Peter neemt hernieuwt contact op met student die eventueel de zeilwedstrijd gaat leiden. Het bestuur zegt toe dit financieel te ondersteunen.
Verkiezen commissie; Herbert en Jan zijn nu afgetreden, Michael gaat samen met Torsten het stokje overnemen en vormen nu de regatta commissie. Zij zijn bij handopsteken unaniem aangenomen. Herbert en Jan zullen de nieuwe commissie inwerken.
Datums wedstrijdzeildagen; 13 mei, 3 juni, 10 juni, 24 juni, 8 juli, 2 september. Er mag een wedstrijddag worden weg gestreept. Euregioregatta; 8-9 september.
Materiaal verzorging; Stan Th. Zorgt voor een rol lijn van 5 mm. Voor de boeien. Dieter maakt een voorziening voor een vaste start en finish vlag zodat deze het hele seizoen kunnen blijven staan. Jan mailt het regatta Exel programma naar Herbert voor een upgrade.

Ascloa-Regatta Bericht 21. Januar 2018
Abgemeldet; Rene v Av. En Thomas P. Thibaud lässt wissen, dass er verhindert wird und Berichte für die kommende Saison die Bojen und flaggen vor und nach dem Regatta sich darum zu kümmern.
Große Teilnahme,Das bestätigt das wieder für die kommende Saison wieder viel Interesse haben für unsere Regatta.
Bewertung; 9 Rennen wurden gesegelt 2 mal wurde ein Regatta abgebrochen. Auch ist an der EuregioRegatta teilgenommen. Reaktion von mitglieder das mit mehr Nuance der Regattaleitung behandelt wirt. Huub macht eine klare Darstellung während des Treffens. Er versuchte es klarzustellen dass es sich um die Atmosphäre und nicht um die SW-Nummern handelt.
Tragatta app; Roger erklärt, wie man den Tragatta benutzt. mit ein paar Mitgliedern wird ein Test durchgeführt während der laufenden Saison. Es wird an einem Samstag probe gemacht. Die App kostet 315 Euro.
Peter hat einen Vorschlag, wie man die SW- Zahlen anwendet. Es gibt viele Meinungen. nach einer langen Diskussion entsteht die Vorschlag die Euregioregatta-SW-Zahlen zu verwenden. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. Also müssen wir nicht mehr darüber nörgeln! Die Spinnaker kann frei verwendet werden. Hat keinen Einfluss auf die SW-Zahl. Peter kontaktiert den Schüler erneut, um die Segelregatta zu führen. Der Vorstand verspricht, dies finanziell zu unterstützen.
Wählen commissie; Herbert und Jan sind jetzt zurückgetreten. Michael und Torsten übernehmen den Staffelstab. Und bilden jetzt das Regatta-Komitee. Sie werden einstimmig gewählt. Jan und Herbert werden das neuen Komitee die Arbeit lernen.
Termine regatta; 13 Mai, 3 Juni, 10 Juni, 24 Juni, 8 Juli, 2 September.
Materialpflege; Stan Th. kauft eine Haspel linie 5 mm. für die Bojen. Dieter macht eine festes Stativ für die Start- und Zielfahne während der Saison. Es gibt auch neue Gewichte für die Bojen. Jan Sende das Regatta-Exel-Programm an Herbert.
Jan

Verslag Regatta Treffen zondag 17 januari 2016

Regatta vergadering zondag 17 januari 2016 in het clubhuis.

Beknopt verslag van de regatta vergadering gehouden op zondag 17 januari 2016 in het clubhuis. Er was een grote opkomst . Het voorstel  voor het hanteren van de SW-cijfers van het Watersportverbond werd unaniem aangenomen. Ook is een schema opgesteld waarop teams aan de beurt zijn voor een wedstrijd te leiden. Er worden tijdens de briefing instructies op papier en mondeling toegelicht. Opmerking; kom naar de noodzakelijke briefing.  Ook zijn de datums van de regatta dagen vast gesteld . Er zijn 10 regatta dagen allen op zondag. Er mogen 3 regatta dagen worden weg gestreept. Tijdens de zomervakantie gaat de regatta gewoon door. De wedstrijdcommissie heeft aangegeven er weer een jaartje aan toe te voegen wat met luid applaus werd begroet. Dieter en Wiel hebben verslag gedaan van de vorderingen  EuregioRegatta die dit jaar  wordt georganiseerd  bij WSV Ascloa te Asselt. Er wordt gestreefd de kosten zo laag mogelijk te houden voor de deelnemers. Er wordt geen grote tent geplaatst daar voor is het clubhuis. Deelnemers mogen hun tent aan de haven opzetten om te overnachten.

De regattacommissie, Herbert / Jan.

Verslag Regatta Treffen zondag 5 februari 2017.

Regatta vergadering 5 februari 2017 Grote opkomst.

Afmeldingen Dieter, Huub, Jack L. , Jack V.,  Chris de H. , Stefan H.

  1. Datums Ascloa Regatta; 30 april, 14 mei, 28 mei, 11juni, 9 juli, 25 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september. Reserve 10 september, 17 september.
  2. Regattaleiding; Een student werven voor de Regattaleiding. Wiel heeft a.s. vrijdag contact met de voorzitter van Maas en Roer. Daar wordt ook met studenten gewerkt. Er hebben zich ook al een aantal assistenten aangemeld. Mieke Gonny, Imke, ( Ula ) . Er wordt op de site een oproep geplaatst voor assistentie en ook mensen vanuit  de regatta deelnemers zijn welkom. Er mogen 2 wedstrijden worden weggestreept.
  3. De wedstrijd wordt geleid door 2 personen, Een student en een assistent. Thibaud stelt hiervoor een financieel bedrag vanuit de vereniging ter beschikking.
  4. Regels voor de wedstijdleiders; Zij dienen zich te houden aan materiaal en regels. Alleen gebruik maken van het materiaal wat zich in de daarvoor bestemde tas bevindt. Zoals signaalhoorn, stopwatch, instructies op een A4 formaat en de juiste vlaggen hanteren.
  5. Aantal wedstrijden ; Er worden 9 wedstrijddagen gehouden. Een wedstrijd die uitvalt wordt in de maand september ingehaald.
  6. Uitzetten en inhalen van boeien wordt door Thibaud gedaan, helpers zijn welkom. Thibaud laat op tijd weten als hij verhinderd is. Thibaud overlegt met Dieter hoe de start en finish vlag vervangen kan worden door een paal met daarop een teken welke het gehele seizoen kan blijven staan.
  7. Spinaker gebruik wordt nu officieel in het SW-Cijfer mee gerekend. Dat betekent, bij gebruik van spinaker wordt het SW-Cijfer in mindering gebracht. U ontvangt nog een lijst waarin dit berekent wordt. Alle aanwezigen kunnen zich vinden in de SW-Cijfers zoals deze zijn ovengenomen van het watersportverbond 2016-2017.
  8. Euregio Regatta deelnemers hebben zich tijdens dit overleg al opgegeven voor deelname. Rudy, Stan, Torsten Petsch, Rogèr van Son, Herbert en Antoinne , Hilda en Nik, Thibaud , Dieter en Wiel. 7 boten in totaal. We proberen in een vloot naar Thorn te varen. Peter geeft aan dat er donderdags gekraand kan worden mocht daar behoefte aan zijn. Wij komen hierop t.z.t. nog op terug.
  9. Rondvraag Het voorstel van Hilda de nieuwe regel bij rangschikking toe te passen werd bij stemming voorlopig geparkeerd. Wel gaan we naast het oude systeem het nieuwe systeem handmatig op papier bijhouden om ervaring op te doen. Herbert en Hilde gaan het implementeren van de uitslagen na de wedstrijd op toerbeurt verzorgen.

Rondvraag; Op voorstel van Thibaud om een vrije zeilwedstrijd te organiseren op het moment dat het weer goed is, wordt instemmend gereageerd. Via App kunnen we elkaar op de hoogte brengen . Thibaud maakt een groeps- app aan. De regatta leden beloven hun telefoonnummer en e-mail naar jan ansems te mailen;  janansems65hotmail.com .

Voorstel van Wiel; Onder het motto 60 jaar Ascloa varen een 6 tal Classic boten op de  Asseltseplassen tijdens de wedstrijddag op 9 jullie of 3 september. Wiel zorgt voor de uitnodiging en wil het plan verder uitwerken.

Vanwege het 60 jarig jubileum biedt Stephan Keyzers wind vangers aan met het Asloa embleem prijs 75 euro afhankelijk van de afname gaat de prijs omlaag. Er wordt een bericht op de site geplaatst met afbeelding.

Chris de Haan (niet aanwezig) biedt zich aan als fokkenmaat.

  1. Sluiting.          Klik hier voor SW-Cijfers

Deze routekaart naar keuze, kunt u afhankelijk van de windrichting, voor aanvang van de regatta uitprinten door met de cursor op de gewenste kaart te klikken.

 

Agenda Ascloa Regatta. 2018

ASCLOA REGATTA 2018

13mei10.00 uurbriefingClubhuis
3juni10.00 uurBriefingClubhuis
10juni10.00 uur briefingClubhuis
24juni10.00 uurbriefingClubhuis
8juli10.00 uurbriefingClubhuis
2september10.00 uurbriefingClubhuis

EuregioRegatta 2018 

EUREGIO REGATTA 2018

vrijdag 7septemberverzamelen
zaterdag 8septemberbriefing
zondag 9septemberbriefing
Scroll Up