Wedstrijden

Hier vindt u belangrijke informatie over onze zeil wedstrijden
Verslag Regatta Treffen zondag 17 januari 2016

Regatta vergadering zondag 17 januari 2016 in het clubhuis.

Beknopt verslag van de regatta vergadering gehouden op zondag 17 januari 2016 in het clubhuis. Er was een grote opkomst . Het voorstel  voor het hanteren van de SW-cijfers van het Watersportverbond werd unaniem aangenomen. Ook is een schema opgesteld waarop teams aan de beurt zijn voor een wedstrijd te leiden. Er worden tijdens de briefing instructies op papier en mondeling toegelicht. Opmerking; kom naar de noodzakelijke briefing.  Ook zijn de datums van de regatta dagen vast gesteld . Er zijn 10 regatta dagen allen op zondag. Er mogen 3 regatta dagen worden weg gestreept. Tijdens de zomervakantie gaat de regatta gewoon door. De wedstrijdcommissie heeft aangegeven er weer een jaartje aan toe te voegen wat met luid applaus werd begroet. Dieter en Wiel hebben verslag gedaan van de vorderingen  EuregioRegatta die dit jaar  wordt georganiseerd  bij WSV Ascloa te Asselt. Er wordt gestreefd de kosten zo laag mogelijk te houden voor de deelnemers. Er wordt geen grote tent geplaatst daar voor is het clubhuis. Deelnemers mogen hun tent aan de haven opzetten om te overnachten.

De regattacommissie, Herbert / Jan.

Verslag Regatta Treffen zondag 5 februari 2017.

Regatta vergadering 5 februari 2017 Grote opkomst.

Afmeldingen Dieter, Huub, Jack L. , Jack V.,  Chris de H. , Stefan H.

  1. Datums Ascloa Regatta; 30 april, 14 mei, 28 mei, 11juni, 9 juli, 25 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september. Reserve 10 september, 17 september.
  2. Regattaleiding; Een student werven voor de Regattaleiding. Wiel heeft a.s. vrijdag contact met de voorzitter van Maas en Roer. Daar wordt ook met studenten gewerkt. Er hebben zich ook al een aantal assistenten aangemeld. Mieke Gonny, Imke, ( Ula ) . Er wordt op de site een oproep geplaatst voor assistentie en ook mensen vanuit  de regatta deelnemers zijn welkom. Er mogen 2 wedstrijden worden weggestreept.
  3. De wedstrijd wordt geleid door 2 personen, Een student en een assistent. Thibaud stelt hiervoor een financieel bedrag vanuit de vereniging ter beschikking.
  4. Regels voor de wedstijdleiders; Zij dienen zich te houden aan materiaal en regels. Alleen gebruik maken van het materiaal wat zich in de daarvoor bestemde tas bevindt. Zoals signaalhoorn, stopwatch, instructies op een A4 formaat en de juiste vlaggen hanteren.
  5. Aantal wedstrijden ; Er worden 9 wedstrijddagen gehouden. Een wedstrijd die uitvalt wordt in de maand september ingehaald.
  6. Uitzetten en inhalen van boeien wordt door Thibaud gedaan, helpers zijn welkom. Thibaud laat op tijd weten als hij verhinderd is. Thibaud overlegt met Dieter hoe de start en finish vlag vervangen kan worden door een paal met daarop een teken welke het gehele seizoen kan blijven staan.
  7. Spinaker gebruik wordt nu officieel in het SW-Cijfer mee gerekend. Dat betekent, bij gebruik van spinaker wordt het SW-Cijfer in mindering gebracht. U ontvangt nog een lijst waarin dit berekent wordt. Alle aanwezigen kunnen zich vinden in de SW-Cijfers zoals deze zijn ovengenomen van het watersportverbond 2016-2017.
  8. Euregio Regatta deelnemers hebben zich tijdens dit overleg al opgegeven voor deelname. Rudy, Stan, Torsten Petsch, Rogèr van Son, Herbert en Antoinne , Hilda en Nik, Thibaud , Dieter en Wiel. 7 boten in totaal. We proberen in een vloot naar Thorn te varen. Peter geeft aan dat er donderdags gekraand kan worden mocht daar behoefte aan zijn. Wij komen hierop t.z.t. nog op terug.
  9. Rondvraag Het voorstel van Hilda de nieuwe regel bij rangschikking toe te passen werd bij stemming voorlopig geparkeerd. Wel gaan we naast het oude systeem het nieuwe systeem handmatig op papier bijhouden om ervaring op te doen. Herbert en Hilde gaan het implementeren van de uitslagen na de wedstrijd op toerbeurt verzorgen.

Rondvraag; Op voorstel van Thibaud om een vrije zeilwedstrijd te organiseren op het moment dat het weer goed is, wordt instemmend gereageerd. Via App kunnen we elkaar op de hoogte brengen . Thibaud maakt een groeps- app aan. De regatta leden beloven hun telefoonnummer en e-mail naar jan ansems te mailen;  janansems65hotmail.com .

Voorstel van Wiel; Onder het motto 60 jaar Ascloa varen een 6 tal Classic boten op de  Asseltseplassen tijdens de wedstrijddag op 9 jullie of 3 september. Wiel zorgt voor de uitnodiging en wil het plan verder uitwerken.

Vanwege het 60 jarig jubileum biedt Stephan Keyzers wind vangers aan met het Asloa embleem prijs 75 euro afhankelijk van de afname gaat de prijs omlaag. Er wordt een bericht op de site geplaatst met afbeelding.

Chris de Haan (niet aanwezig) biedt zich aan als fokkenmaat.

  1. Sluiting.          Klik hier voor SW-Cijfers

Deze routekaart naar keuze, kunt u afhankelijk van de windrichting, voor aanvang van de regatta uitprinten door met de cursor op de gewenste kaart te klikken.

 

Agenda Ascloa Regatta. 2017

30april10.00 uurbriefingClubhuis
14mei10.00 uurbriefingClubhuis
28 (gecanceld)mei
11juni10.00 uurBriefingClubhuis
9 (gecanceld)juli
9juli10.00 uur jeugdopl.briefingClubhuis
23juli10.00 uurbriefingClubhuis
6augustus10.00 uurbriefingClubhuis
19 (9 juli gec.)augustus10.00 uurbriefingClubhuis
20augustus10.00 uurbriefingClubhuis
3september10.00 uurbriefingClubhuis
10 (28 mei gec.) september10.00 uurbriefingClubhuis

EuregioRegatta 2017 bij Thorner Zeilclub.

vrijdag 16juniverzamelen
zaterdag 17junibriefing
zondag 18junibriefing
Scroll Up