REGATTA

Regatta agenda/Tagesordnung

Het is een ieders belang om zich te houden aan de RIVM gestelde coronaregels. Neem vooral de onderstaande regels in acht;

  • Houdt minimaal 1,5 afstand van elkaar.
  • Was regelmatig je handen bij voorkeur met desinfecterende vloeistof.
  • Geef elkaar geen hand.
  • Nies in je elleboog.
  • Kom niet naar de haven bij verdachte symptomen of als u verkouden bent.

Klik hier naar ZILT METEO voor weersvoorspellingen.

Onderstaand Regattaschema afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen!

ASCLOA REGATTA 2022

Mai10.00 uur. Briefing?
Mai10:00 uur. Briefing?
mei10:00 uur. BriefingBuiten, haven ingang.
25 juniEuregio Regatta Organisatie samen met Segler-Verband NRW.bij Ascloa
26 juniEuregio Regatta Organisatie samen met Segler-Verband NRW.bij Ascloa
juli10.00 uur. BriefingClubhuis
juli10.00 uur. BriefingClubhuis
augustus10.00 uur. BriefingClubhuis
september10.00 uur. BriefingClubhuis
september10.00 uur. BriefingClubhuis

.

Notulen Ascloa-regatta / Niederschrift der Regattabesprechung 26-01-2020

Notulen Regatta vergadering WSV Ascloa te Swalmen-Asselt 26.01.2020 om 11:00 uur voor Regattaseizoen 2020.

Aanwezig zijn 14 zeilers, 3 hebben zich afgemeld, Michael laat de aanwezigheidslijst rond gaan.

De vergadering besluit in 2020, zoals ook in 2019, tien Regatta zondagen te houden: 3. Mai, 17. Mai, 07. Juni, 21. Juni, 5. Juli, 19. Juli, 16. August, 30. August, 13 Sept, 27. Sept. Briefing om 10:00 uur

Van de tien races mogen twee resultaten weg gestreept worden.

Als een Regatta dag wordt geannuleerd, wordt deze niet opgenomen in een beoordeling. Op de dag van de race wordt de beslissing uiterlijk om 12:00 uur genomen, om te annuleren bij gebrek aan wind of andere redenen.

De beoordeling is volgens „Low Point System“. De SW cijfers zijn afkomstig van de Euregio Regatta 2019. Spinnakers etc. mogen vrij worden gebruikt, maar alleen als zij zijn goed gekeurd voor de betreffende boot.

Er is geen protestcommissie.

Het startsignaal van 10 minuten wordt weg gelaten. Het volgende is van toepassing; 5min, 1 min , Start.

Het is niet toegestaan de Regatta met resterende motorvermogen te starten.

Aan de oeverzone en ondiepten de tegenstander ruimte bieden om schade te voorkomen.

De Regatta-koers wordt door de Regatta-leiding bepaald op de dag van de race.

Er wordt een andere Regattaboei in de koffiebaai gelegd, dit om de zeillessen anders te kunnen organiseren.

De start is altijd tegen de wind in.

Iedereen wordt gevraagd reclame te maken voor onze Regatta’s.

Starter en tijds waarnemer is Rens van Beek. Bij afwezigheid van Rens zal een ander gevraagd worden in te vallen.

Een uitgebreide briefing zal plaatsvinden op 3 mei voor dat de Regatta begint. Daarbij worden de regels nog eens doorgenemen, in het bijzonder de startfase, de plaats van de boeien, en tijdslimiet voor de aankomst worden besproken.

De Euregio Regatta wordt op 23 en 24 mei gehouden bij Maas & Roer.

Wij willen graag met zoveel mogelijk deelnemers aanwezig zijn.

Antoine en Herbert rapporteren uitvoerig over de Rijnweekregatta tijdens het Pinksterweekend en zijn van plan daar aan deel te nemen. Andere collega’s zijn van harte welkom.

De Regatta’s op vrijdag avond 19:00 uur moeten opnieuw worden geactiveerd. Afspraken via whatsApp-groep.

Opgesteld door Michael Wüsten.

Niederschrift der Regattabesprechung WSV Ascloa Swalmen-Asselt am 26.01.2020 11 Uhr im Clubhaus für die Regattasaison 2020.

Anwesend sind 14 Segler, 3 Segler haben sich entschuldigt, Anwesenheitsliste wurde von Michael Wüsten geführt.

Die Versammlung beschließt, in 2020 analog zu 2019 10 Regatten auszurichten an folgenden Sonntagen:
3. Mai, 17. Mai, 07. Juni, 21. Juni, 5. Juli, 19. Juli, 16. August, 30. August, 13 Sept, 27. Sept.
Briefing jeweils um 10 Uhr.

Es werden 2 Streichergebnisse vereinbart. Sollte ein Regattatag ausfallen, so wird er in keinerlei Wertung aufgenommen. Am Regattatag wird bis spätestens 12 Uhr entschieden, ob aufgrund von Windmangel oder sonstigen Gründen abgesagt werden muss.

Die Wertung erfolgt gemäß „Low Point System“. SW Zahlen werden aus den Euregio Regatta Zahlen für 2019 übernommen. Spinnaker etc. dürfen frei verwendet werden, jedoch nur, wenn sie für das jeweilige Boot zugelassen sind.

Es gibt keine Protestkommission.

Das Startsignal 10 Min. entfällt ersatzlos. Es gilt: 5 Min, 1 Min, Start.

Es ist nicht erlaubt, mit Restmotorkraft in die Regatta zu starten.
An Uferzonen und untiefen Stellen dem Gegner die Möglichkeit geben, zu wenden, um Schäden zu verhindern.

Der Regattakurs wird am Regattatag durch die Regattaleitung festgelegt.

Es wird eine weitere Regattatonne in der Koffiebai verlegt, um die Regattakurse unterschiedlich gestalten zu können. Der Start erfolgt immer gegen die Windrichtung.

Alle werden gebeten, für unsere Regatten Werbung zu machen und weitere Segler und Boote
zum Mitmachen einzuladen und auch auf Ihren Booten mitzunehmen.

Starter und Zeitnehmer ist Rens van der Beek. Bei Ausfall von Rens entscheidet gegebenenfalls das Los, wer die Aufgabe von Rens übernimmt.

Am 3. Mai findet vor dem Regattastart ein erweitertes Briefing statt. Hier sollen noch einmal die Regeln, insbesondere die Startphase und Tonnenrundungen sowie ein Zeitlimit für die Zielankunft besprochen werden.

Die Euregio Regatta findet am 23. und 24. Mai statt. Ausrichter ist Maas & Roer.
Wir wollen mit möglichst vielen Seglern teilnehmen.

Antoine und Herbert berichten ausführlich über die Rheinwoche Regatta am Pfingstwochenende und beabsichtigen, dort zu starten. Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen.

Die Freitags Abend Regatten um 19 Uhr sollen wieder aktiviert werden. Verabredungen z.B. über WhatsApp Gruppe.

Aufgestellt: Michael Wüsten

Verslag Ascloa-regatta /Niederschrift der Regattabesprechung 20 - 01- 2019 .

Ascloa-Regatta vergadering 20 januari 2019 clubhuis “De Stuurhut”

Verslag van de regatta vergadering WSV Ascloa Swalmen op 20.01.2019   Aanvang 11:00 uur in het clubhuis
Aanwezig zijn 16 zeilers, Afgemeld; Jos van Mierlo. De presentielijst werd door Michael uitgedeeld.
In 2018 slechts 6 regatta’s, beslist de vergadering om 10 regatta’s te houden in 2019 op de volgende zondagen: 5. Mai, 19. Mai, 02. Juni, 16. Juni, 07. Juli, 21. Juli, 18. August, 1. Sept, 15. Sept. 29. Sept.
Er mogen 2 uitslagen worden weg gestreept.
Als een regatta-dag wordt geannuleerd, wordt deze niet in een beoordeling meegenomen.
Op de dag van de race zal er uiterlijk om 12 uur worden besloten, of een race wordt geannuleerd. (b.v. bij gebrek aan wind of ander sinds).
De beoordeling is gebaseerd op “Low Point System” . SW-cijfers worden zonder Spinnaker uit de Euregio Regatta-cijfers voor 2019 overgenomen.
Spinnakers enz. Mogen vrij worden gebruikt, maar alleen als ze zijn goedgekeurd voor de betreffende boot.
Ulla en Jan nemen het regatta leiding over.
De startsignalen blijven onveranderd, 10 min, 5 min, 1 min, start.
Het is niet toegestaan om de regatta te starten met resterend motorvermogen.
Bij oeverzones en ondiepe gebieden geef je de tegenstander ruimte om te kunnen keren (ook om schade te voorkomen).
De start vindt altijd plaats tegen de windrichting in. Er wordt een vast parkoers gelegd met de volgende tonale afronding:
Ton bij de kerk Stb, ton bij de hoogspanningsmast Stb, ton bij de spoorbrug Bb, groene ton bij Loswal Bb.
De regattatonnen moeten stevig  worden verankerd en als zodanig worden gemarkeerd. Thibaud zorgt voor 2 nieuwe ton. De effen bruine ton bij de spoorbrug moet van een kleur worden voorzien en wordt ook gebruikt als een regattaton. Daniel helpt mee met het werk. De groene bak op Loswal wordt als zodanig gebruikt als regattaton.
Iedereen wordt gevraagd om reclame te maken voor onze Ascloa-regatta’s en ze uitnodigen deel te nemen.
Wiel attendeert op komende Euregio Regatta in Asselt op 22 en 23 juni en heeft nog een aantal helpers nodig. Verschillende mensen melden zich, Wiel neemt contact met je op.
Alle aanwezige zeilers hebben hun mobiele nummer genoteerd in de aanwezigheidslijst.
De nummers worden geïnstalleerd in een WhatsApp-groep voor betere communicatie.
De regatta’s op vrijdagavond om 19 uur moeten worden gereactiveerd. Afspraken, bijvoorbeeld via de WhatsApp-groep.
Genotuleerd door Michael Wüsten.

De Ascloa-Regatta commissie  Michael en Jan

 

Niederschrift Ascloa-regatta 20. Januar 2019 clubhaus “De Stuurhut”

Niederschrift der Regattabesprechung WSV Ascloa Swalmen am 20.01.2019   Ab  11 Uhr im Clubhaus
Anwesend sind 16 Segler, abgemeldet Jos van Mierlo. Anwesenheitsliste wurde von Michael Wüsten geführt.
In 2018 nur 6 Regatten, die Versammlung beschließt, in 2019 10 Regatten auszurichten an folgenden Sonntagen: 5. Mai, 19. Mai, 02. Juni, 16. Juni, 07. Juli, 21. Juli, 18. August, 1. Sept, 15. Sept. 29. Sept.
Es werden 2 Streichergebnisse vereinbart.
Sollte ein Regattatag ausfallen, so wird er in keinerlei Wertung aufgenommen.
Am Regattatag wird bis spätestens 12 Uhr entschieden, ob aufgrund von Windmangel oder sonstigen Gründen abgesagt werden muss.
Die Wertung erfolgt gemäß „Low Point System“ SW Zahlen werden aus den Euregio Regatta Zahlen für 2019 ohne Spinnaker übernommen.
Spinnaker etc. dürfen frei verwendet werden, jedoch nur, wenn sie für das jeweilige Boot zugelassen sind.
Ulla und Jan übernehmen die Regattaleitung.
Die Startsignale bleiben unverändert, 10 Min, 5 Min, 1 Min, Start.
Es ist nicht erlaubt, mit Restmotorkraft in die Regatta zu starten.
An Uferzonen und untiefen Stellen dem Gegner die Möglichkeit geben, zu wenden, um Schäden zu verhindern.
Der Start erfolgt immer gegen die Windrichtung. Es wird ein fester Kurs festgelegt mit folgender Tonnenrundung:
Tonne an der Kirche Stb, Tonne am Strommast Stb, Tonne an der Eisenbahnbrücke Bb, grüne Tonne am Loswal Bb.
Die Regattatonnen sollen im See fest verankert und als solche gekennzeichnet werden. Thibaud kauft 2 neue Tonnen. Die feste braune Tonne an der Eisenbahnbrücke soll farblich markiert werden
und auch als Regattatonne genutzt werden. Daniel erklärt sich bereit, bei den Arbeiten mit zu helfen. Die grüne Tonne am Loswal wird unverändert genutzt.
Alle werden gebeten, für unsere Regatten Werbung zu machen und weitere Segler und Boote zum Mitmachen einzuladen.
Wiel erinnert noch einmal an die Euregio Regatta bei uns in Asselt am 22. und 23. Juni und benötigt noch einige Helfer. Es melden sich mehrere, Wiel nimmt Kontakt mit Ihnen auf.
Alle anwesenden Segler haben in der Anwesenheitsliste ihre Mobilnummer vermerkt.
Die Nummern sollen in eine WhatsApp Gruppe installiert werden zur besseren Kommunikation.
Die Freitags Abend Regatten um 19 Uhr sollen wieder aktiviert werden. Verabredungen z.B. über WhatsApp Gruppe.
Aufgestellt: Michael Wüsten

De Ascloa-Regatta commissie  Michael en Jan

Agenda Ascloa Regatta. 2018

Deze routekaart naar keuze, kunt u afhankelijk van de windrichting, voor aanvang van de regatta uitprinten door met de cursor op de gewenste kaart te klikken.