REGATTA

Regatta agenda/Tagesordnung

  • Ascloa-regatta vergadering zondag 26 januari in het clubhuis om 11:00 uur 
  • Ascloa-Regattatreffen am Sonntag, 26. Januar, um 11:00 Uhr im Clubhaus
Verslag Ascloa-regatta /Niederschrift der Regattabesprechung 20 - 01- 2019 .

Ascloa-Regatta vergadering 20 januari 2019 clubhuis “De Stuurhut”

Verslag van de regatta vergadering WSV Ascloa Swalmen op 20.01.2019   Aanvang 11:00 uur in het clubhuis
Aanwezig zijn 16 zeilers, Afgemeld; Jos van Mierlo. De presentielijst werd door Michael uitgedeeld.
In 2018 slechts 6 regatta’s, beslist de vergadering om 10 regatta’s te houden in 2019 op de volgende zondagen: 5. Mai, 19. Mai, 02. Juni, 16. Juni, 07. Juli, 21. Juli, 18. August, 1. Sept, 15. Sept. 29. Sept.
Er mogen 2 uitslagen worden weg gestreept.
Als een regatta-dag wordt geannuleerd, wordt deze niet in een beoordeling meegenomen.
Op de dag van de race zal er uiterlijk om 12 uur worden besloten, of een race wordt geannuleerd. (b.v. bij gebrek aan wind of ander sinds).
De beoordeling is gebaseerd op “Low Point System” . SW-cijfers worden zonder Spinnaker uit de Euregio Regatta-cijfers voor 2019 overgenomen.
Spinnakers enz. Mogen vrij worden gebruikt, maar alleen als ze zijn goedgekeurd voor de betreffende boot.
Ulla en Jan nemen het regatta leiding over.
De startsignalen blijven onveranderd, 10 min, 5 min, 1 min, start.
Het is niet toegestaan om de regatta te starten met resterend motorvermogen.
Bij oeverzones en ondiepe gebieden geef je de tegenstander ruimte om te kunnen keren (ook om schade te voorkomen).
De start vindt altijd plaats tegen de windrichting in. Er wordt een vast parkoers gelegd met de volgende tonale afronding:
Ton bij de kerk Stb, ton bij de hoogspanningsmast Stb, ton bij de spoorbrug Bb, groene ton bij Loswal Bb.
De regattatonnen moeten stevig  worden verankerd en als zodanig worden gemarkeerd. Thibaud zorgt voor 2 nieuwe ton. De effen bruine ton bij de spoorbrug moet van een kleur worden voorzien en wordt ook gebruikt als een regattaton. Daniel helpt mee met het werk. De groene bak op Loswal wordt als zodanig gebruikt als regattaton.
Iedereen wordt gevraagd om reclame te maken voor onze Ascloa-regatta’s en ze uitnodigen deel te nemen.
Wiel attendeert op komende Euregio Regatta in Asselt op 22 en 23 juni en heeft nog een aantal helpers nodig. Verschillende mensen melden zich, Wiel neemt contact met je op.
Alle aanwezige zeilers hebben hun mobiele nummer genoteerd in de aanwezigheidslijst.
De nummers worden geïnstalleerd in een WhatsApp-groep voor betere communicatie.
De regatta’s op vrijdagavond om 19 uur moeten worden gereactiveerd. Afspraken, bijvoorbeeld via de WhatsApp-groep.
Genotuleerd door Michael Wüsten.

De Ascloa-Regatta commissie  Michael en Jan

 

Niederschrift Ascloa-regatta 20. Januar 2019 clubhaus “De Stuurhut”

Niederschrift der Regattabesprechung WSV Ascloa Swalmen am 20.01.2019   Ab  11 Uhr im Clubhaus
Anwesend sind 16 Segler, abgemeldet Jos van Mierlo. Anwesenheitsliste wurde von Michael Wüsten geführt.
In 2018 nur 6 Regatten, die Versammlung beschließt, in 2019 10 Regatten auszurichten an folgenden Sonntagen: 5. Mai, 19. Mai, 02. Juni, 16. Juni, 07. Juli, 21. Juli, 18. August, 1. Sept, 15. Sept. 29. Sept.
Es werden 2 Streichergebnisse vereinbart.
Sollte ein Regattatag ausfallen, so wird er in keinerlei Wertung aufgenommen.
Am Regattatag wird bis spätestens 12 Uhr entschieden, ob aufgrund von Windmangel oder sonstigen Gründen abgesagt werden muss.
Die Wertung erfolgt gemäß „Low Point System“ SW Zahlen werden aus den Euregio Regatta Zahlen für 2019 ohne Spinnaker übernommen.
Spinnaker etc. dürfen frei verwendet werden, jedoch nur, wenn sie für das jeweilige Boot zugelassen sind.
Ulla und Jan übernehmen die Regattaleitung.
Die Startsignale bleiben unverändert, 10 Min, 5 Min, 1 Min, Start.
Es ist nicht erlaubt, mit Restmotorkraft in die Regatta zu starten.
An Uferzonen und untiefen Stellen dem Gegner die Möglichkeit geben, zu wenden, um Schäden zu verhindern.
Der Start erfolgt immer gegen die Windrichtung. Es wird ein fester Kurs festgelegt mit folgender Tonnenrundung:
Tonne an der Kirche Stb, Tonne am Strommast Stb, Tonne an der Eisenbahnbrücke Bb, grüne Tonne am Loswal Bb.
Die Regattatonnen sollen im See fest verankert und als solche gekennzeichnet werden. Thibaud kauft 2 neue Tonnen. Die feste braune Tonne an der Eisenbahnbrücke soll farblich markiert werden
und auch als Regattatonne genutzt werden. Daniel erklärt sich bereit, bei den Arbeiten mit zu helfen. Die grüne Tonne am Loswal wird unverändert genutzt.
Alle werden gebeten, für unsere Regatten Werbung zu machen und weitere Segler und Boote zum Mitmachen einzuladen.
Wiel erinnert noch einmal an die Euregio Regatta bei uns in Asselt am 22. und 23. Juni und benötigt noch einige Helfer. Es melden sich mehrere, Wiel nimmt Kontakt mit Ihnen auf.
Alle anwesenden Segler haben in der Anwesenheitsliste ihre Mobilnummer vermerkt.
Die Nummern sollen in eine WhatsApp Gruppe installiert werden zur besseren Kommunikation.
Die Freitags Abend Regatten um 19 Uhr sollen wieder aktiviert werden. Verabredungen z.B. über WhatsApp Gruppe.
Aufgestellt: Michael Wüsten

De Ascloa-Regatta commissie  Michael en Jan

Agenda Ascloa Regatta. 2018

ASCLOA REGATTA 2020

 mei10.00 uurbriefingClubhuis
mei10.00 uurBriefingClubhuis
juni10.00 uur briefingClubhuis
juni10.00 uurbriefingClubhuis
juli10.00 uurbriefingClubhuis
juli10.00 uurbriefingClubhuis
augustus10.00 uurbriefingClubhuis
september10.00 uurbriefingClubhuis
september10.00 uurbriefingClubhuis
september10.00 uurbriefingClubhuis

Deze routekaart naar keuze, kunt u afhankelijk van de windrichting, voor aanvang van de regatta uitprinten door met de cursor op de gewenste kaart te klikken.

 

EuregioRegatta 2018 

EUREGIO REGATTA 2020

zaterdag 23junibriefing
zondag 24junibriefing
Scroll Up