HAVEN

7. Overwinteren in de haven/ Bootsüberwinterung

 

Overwinteren in onze haven.
Indien u uw boot in de winter in de haven wilt laten liggen dan verzoeken wij u dit te melden vóór 1 november per mail via secretariaatascloa@gmail.com
De kosten bedragen € 200,= per ligplaats incl. stroom, water, ongeacht de afmetingen.
Uitsluitend leden van WSV Ascloa kunnen hier gebruik van maken. Risico’s zijn volledig voor de eigenaar en de vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
Informeer uw verzekering dat uw boot in de winter in de haven blijft.

Bootsüberwinterung in unserem Hafen.
Wenn Sie Ihr Boot im Winter im Hafen lassen möchten bitte melden Sie dies vor dem 1. November  per E-Mail an secretariaatascloa@gmail.com Die Kosten betragen 200 € pro Liegeplatz einschließlich Strom, Wasser, unabhängig von den Abmessungen. Dies können nur Mitglieder des WSV Ascloa nutzen. Das Risiko trägt allein der Eigentümer und der Verein kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden. Informieren Sie Ihre Versicherung, dass Ihr Boot im Winter im Hafen bleibt.

Scroll Up