HAVEN

Overwinteren in de haven/ Bootsüberwinterung

 

Strenge voorwaarden bij overwinteren aan steiger:

Onder zeer strenge voorwaarden is het mogelijk om je boot in de winter in het water te laten. Vorig jaar zijn er enkele boten tijdens een storm losgeslagen en hebben we, met gevaar voor eigen leven,  deze weten te redden. Alleen tijdens de opruimdag, op 5 november, worden de boten naar hun winterligplaats gevaren. Onze technisch commissaris zal de bevestiging van de landvasten persoonlijk controleren om losslaan te voorkomen. Ook worden dan de sleutels uitgegeven zodat men in geval van nood toch de steiger op kan. De smartkey zal dan dus niet meer werken. Zorg er dus voor dat uw ligplaats leeg is vóór 5 november.

Overwinteren in onze haven.

Uitsluitend leden van WSV Ascloa kunnen hier gebruik van maken. Risico’s zijn volledig voor de eigenaar en de vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Informeer uw verzekering dat uw boot in de winter in de haven blijft.

Reserveren ligplaats in wintermaanden altijd via secretariaat. (Zie Colofon)

 • Graag zien wij u aanmelding vóór 15 oktober tegemoet.
 • De kosten bedragen € 250,= incl stroom en extra sleutel.
 • Het overwinteren in de haven is geheel op eigen risico. U boot dient ook gedurende deze periode verzekerd te zijn

Zorg er dus voor dat:

 •  De boot goed verzekerd is.
 • Altijd bereikbaar bent i.g.v. calamiteiten zoals hoogwater.
 • Uw boot goed vast ligt op de door ons bepaalde ligplaats.
 • Alle zeilen goed gezekerd zijn.
 • Er statiegeld zit op de sleutel.
 • De vereniging / bestuur is NIET verantwoordelijk.
 • Houd het weer in de gaten en zorg dat u bij stormachtig weer bereikbaar bent.
 • De sleutel s.v.p. aan het begin van het volgende seizoen weer inleveren bij Thomas Licht.

Bootsüberwinterung in unserem Hafen.
Wenn Sie Ihr Boot im Winter im Hafen lassen möchten bitte melden Sie dies vor dem 15. November  per E-Mail (Siehe Kolophon) Die Kosten betragen €250  pro Liegeplatz einschließlich Strom, Wasser, unabhängig von den Abmessungen. Dies können nur Mitglieder des WSV Ascloa nutzen. Das Risiko trägt allein der Eigentümer und der Verein kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden. Informieren Sie Ihre Versicherung, dass Ihr Boot im Winter im Hafen bleibt.