MIJN CLUB

Clubblad Ascloa Way-point. Archief oude "Info-Ascloa"
Ascloa Waypoint verschijnt aan het einde van het jaar en wordt verzonden aan de leden van Watersportvereniging Ascloa in Asselt. De redactie nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit blad in de vorm van artikelen, onderwerpsuggesties, enzovoort.

Uitgave: Jaargang

Ascloa Waypoint

Wim Puts en Wiel Verlinden

2022/23 nr.15 (nieuwe editie)

Archief oude “Ascloa-Info”

2010  Nr.1

2010  Nr.2
2011  Nr.3
2011  Nr.4
2012  Nr.5
2013  Nr.6
2014  Nr.7
2015  Nr.8
2016 Nr.9

2020/21  Nr.13  

BIBlIOTHEEK
2017  Nr.10

2021/22 Nr.14

2018  Nr.11
2019/20  Nr.12
Colofon
  • Sinds 1975 clubblad “Info wsv Ascloa”
  • Sinds  2010 clubblad “Ascloa Waypoint” en e-magazine
  • Uitgave 1 x per jaar
  • Redactie Wiel Verlinden, Wim Puts, Roermond
  • Vertaling Wiel Verlinden
  • Ontwerp  Wim Puts, Roermond
  • Druk Ars Printmedia, Roermond
Kopij
  • Aanleveren kopij Wiel Verlinden
  • Email adres wiel.verlinden@hotmail.nl
  • Foto’s in bijlage aanleveren s.v.p.