Ascloa Waypoint verschijnt aan het einde van het jaar en wordt verzonden aan de leden van Watersportvereniging Ascloa in Asselt. De redactie nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit blad in de vorm van artikelen, onderwerpsuggesties, enzovoort.

Uitgave: Jaargang

Ascloa Waypoint

Wim Puts en Wiel Verlinden

2010  Nr.1

2012  Nr.5
2016 Nr.9
2010  Nr.2
2013  Nr.6
2017  Nr.10
2011  Nr.3
2014  Nr.7
2018  Nr.11
2011  Nr.4
2015  Nr.8
2019/20  Nr.12
Colofon
  • Sinds 1975 clubblad “Info wsv Ascloa”
  • Sinds  2010 clubblad “Ascloa Waypoint” en e-magazine
  • Uitgave 1 x per jaar
  • Redactie Wiel Verlinden, Wim Puts, Roermond
  • Vertaling Wiel Verlinden
  • Ontwerp  Wim Puts, Roermond
  • Druk Ars Printmedia, Roermond
Kopij
  • Aanleveren kopij Wiel Verlinden
  • Email adres wiel.verlinden@hotmail.nl
  • Foto’s in bijlage aanleveren s.v.p.
Scroll Up