MIJN CLUB

Clubblad Ascloa Way-point. Archief oude "Info-Ascloa"
Ascloa Waypoint verschijnt aan het einde van het jaar en wordt verzonden aan de leden van Watersportvereniging Ascloa in Asselt. De redactie nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit blad in de vorm van artikelen, onderwerpsuggesties, enzovoort.

Uitgave: Jaargang

Ascloa Waypoint

Wim Puts en Wiel Verlinden

jg.2023/24 nr.16 (nieuwe editie)

Archief oude “Ascloa-Info”

jg.2010  Nr.1

jg.2010  Nr.2

jg.2011  Nr.3

jg.2011  Nr.4

jg.2012  Nr.5

jg.2013  Nr.6

jg.2014  Nr.7

jg.2015  Nr.8

jg.2016 Nr.9

jg.2017  Nr.10

jg.2018  Nr.11

jg.2019/20  Nr.12

jg.2020/21  Nr.13

BIBlIOTHEEK

jg.2021/22 Nr.14

jg 2022/23 nr.15

Colofon
  • Sinds 1975 clubblad “Info wsv Ascloa”
  • Sinds  2010 clubblad “Ascloa Waypoint” en e-magazine
  • Uitgave 1 x per jaar
  • Redactie Wiel Verlinden, Wim Puts, Roermond
  • Vertaling Wiel Verlinden
  • Ontwerp  Wim Puts, Roermond
  • Druk Ars Printmedia, Roermond
Kopij
  • Aanleveren kopij Wiel Verlinden
  • Email adres wiel.verlinden@hotmail.nl
  • Foto’s in bijlage aanleveren s.v.p.