Het comeback van de “oude ladies”

Dat onze Ascloa-Zeilers ook in de winter niet kunnen stilzitten was al duidelijk, maar dat er in schuren en garages zoveel bijzondere restauratieprojecten gedaan zijn is nieuw. Ascloa kent het recente werk van botenbouwer Jens Berg en hij is bij diverse projecten “vraagbaak en inspiratiebron.” Maar er zijn meer leden, met liefde voor klassieke schepen:

Das Comeback der „alten Ladies“

Dass unsere Ascloa-Segler auch im Winter nicht stillsitzen können war bekannt, doch dass in Scheunen und Garagen so viele besondere Restaurierungsprojekte gemacht wurden, ist neu. Ascloa kennt die neuesten Arbeiten des Bootsbauers Jens Berg und er ist bei diversen Projekten eine wichtige „Informations- und Inspirationsquelle.“ Doch es gibt mehr Mitglieder mit einer Liebe für klassischen Schiffchen.