Ascloa 12 juli 2019

Jan Albert overleden

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht, dat onze watersportvriend Jan Albert is overleden. Jan was al langere tijd ziek.
Samen met zijn vrouw Elly kocht hij in 1971 zijn eerste zeilboot en sinds die tijd behoorde hij tot de “sfeerbepalende leden van ASCLOA.” Na de Centauer volgde een prachtig kajuitjacht waarmee de grenzen binnen Nederland een stuk verlegd konden worden. Na zijn actieve zeilperiode kwam de naar zijn bijzondere wensen gebouwde Brandsma vlet. Met deze schitterende boot werden grote vaartochten – vaak samen met hun vrienden van ASCLOA – naar Frankrijk en Berlijn ondernomen.
Wij herinneren hier aan een opgewekte, joviale man, die steeds iedereen in de haven met raad en daad ter zijde stond . Wij zullen Jan niet vergeten.
Bestuur en leden wensen Elly alle kracht toe het verlies een plaats in haar leven te geven.

Bestuur
Wsv ASCLOA

Jan Albert verstorben

Heute erhielten wir die traurige Nachricht vom Tode unseres Wassersportfreundes Jan Albert. Jan war seit längerer Zeit krank.
Zusammen mit seiner Frau Elly kaufte er 1971 sein erstes Segelboot und seit dieser Zeit gehörte er zu den „prägenden Mitgliedern von ASCLOA.“
Nach dem Centauer folgte eine schöne Segelyacht mit der die Grenzen innerhalb der Niederlanden verlegt werden konnten. Nach seiner aktiven Segelzeit kam das nach seinen besonderen Wünschen gebaute Motorboot vom Typ Brandsma. Mit diesem prächtigen Boot wurden ausgiebige Törns – oft zusammen mit seinen Freunden von ASCLOA – nach Frankreich und Berlin unternommen.
Wir erinnern hier an einen aufgeweckten, herzlichen Mann, der immer Jeden im Hafen mit Rat und Tat zur Seite stand. Wir werden Jan nicht vergessen.
Vorstand und Mitglieder wünschen Elly alle Kraft den Verlust einen Platz in ihrem Leben zu geben.

Vorstand
Wsv ASCLOA