Asselt 4 april 2020

Update; Coronacrisis bericht bestuur/Nachricht Koronakrise vom Vorstand

 

Beste Ascloa leden,
We hebben onlangs kontakt gehad met de autoriteiten omtrent het kranen van onze boten.
Na wat heen en weer mailen hebben we groen licht gekregen en mogen we na 6 april kranen !
Dit geldt ook voor de mobiele kraan (mits Mammoet meewerkt).
We moeten ons echter aan de voorwaarden houden die op dit moment van kracht zijn.
Dus:
· 1,5 meter uit elkaar !
· Niet met meer dan 3 personen bij elkaar !
· Niet meer dan 30 personen bij de loswal !
· Heb je de bekende symptomen, of kontakt gehad met iemand die Corona heeft: BLIJF DAN WEG !

We hebben de volgende data gepland om te kranen:
Zaterdag 18 april kleine boten van 9.00 uur tot 14.00 uur
Zondag 19 april kleine boten van 9.00 uur tot 14.00 uur
Vrijdag 24 april kleine boten van 16.00 uur tot 19.00 uur
Zaterdag 25 april grote boten van 9.00 uur tot 12.00 uur (Mammoet)
Zaterdag 25 april kleine boten van 13.00 tot 16.00 uur

Als we ons allemaal aan onderstaande spelregels houden dan is het kranen geen probleem en kan hopelijk iedere boot te water gelaten worden.
De spelregels:
· Je dient je aan te melden via: secretariaatascloa@gmail.com
· Maak je gebruik van de mobiele kraan ? vermeld dit dan svp en meld dit vóór 20 april !
· Je krijgt een tijdstip toebedeeld van dag en tijdstip waarop je boot te water wordt gelaten.
· Zorg dat je op dat moment bij de kraan bent. Iets eerder mag, maar zeker niet later.
· Ben je eerder, wacht dan op de parkeerplaats bij de haven.
· Kun je niet op het toebedeelde tijdstip laat dit dan weten. Dan plannen we een andere dag. De administratieve coördinatie van het kranen ligt bij het secretariaat.
· Ga, na het te water laten, direkt weg met uw auto en aanhanger. Zorg dus voor een chauffeur.
· Volg de aanwijzingen van de kraanmeester goed op.

We willen zo efficiënt en risicomijdend mogelijk werken en rekenen op jullie volledige medewerking !
Mocht je toch, wegens omstandigheden, niet kunnen op één van bovengenoemde tijdstippen. Geen nood, dan zoeken we samen naar een andere kraandag.
De haven zal vanaf 6 april met de toegangsdruppel te bereiken zijn zodat onze leden naar hun boot kunnen. We gaan uit van het gezonde verstand van onze leden !
· Overnachten is helaas niet toegestaan tot 29 april. Varen uiteraard wel.
· Passanten kunnen we geen ligplaats bieden en moeten we verwijzen naar andere havens.
· Er mag niet op de “Wiese” gebruik gemaakt worden van de BBQ.
· Gebruik de kleine zij-steigers als je elkaar wilt passeren.
· Houd je verder aan de regels van het RIVM.
Ter info: de politie kontroleert regelmatig in Asselt of de regels goed worden nageleefd !

Het clubhuis blijft voorlopig tot 29 april gesloten. De sanitaire voorzieningen dus ook.

We rekenen op jullie medewerking.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Het bestuur.

Liebe Mitglieder von Ascloa,

Nach Rücksprache mit den Behörden können unsere Boote voraussichtlich nach dem 6. April ins Wasser gekrant werden.
Das gilt auch für den „mobilen Kran (vorausgesetzt dass die Firma „Mammoet“ mitmacht.)
Wir müssen uns dabei jedoch an die jetzt geltenden Bedingungen halten.

Also:
. 1,5 Meter Abstand!
. Nicht mehr als 3 Personen beieinander!
. Nicht mehr als 30 Personen auf dem Loswal!
. Habt ihr die bekanten Symptome, oder hattet ihr Kontakt zu jemanden
mit „Corona“: BITTE WEGBLEIBEN!

Wir haben nun folgende Krandaten geplant:

Samstag 18. April kleine Boote von 09.00 bis 14.00 Uhr.
Sonntag 19. April kleine Boote von 09.00 bis 14.00 Uhr
Freitag 24. April kleine Boote von 16.00 bis 19.00 Uhr.
Samstag 25. April große Boote von 09.00 bis 12.00 Uhr (Fa. Mammoet)
Samstag 25. April kleine Boote von 13.00 bis 16.00 Uhr.

Wenn wir uns alle an folgende Spielregeln halten, sollte das Kranen kein Problem sein und kann hoffentlich jeder ins Wasser.

Die Spielregeln:
. jeder meldet sich an auf: secretariaatascloa@gmail.com.
. Wer den mobilen Kran nutzen möchte, sollte das bis zum 20. April angeben.
. Jeder erhält einen Krantermin mit Angabe von Tag und Zeitpunkt.
. Bitte pünktlich beim Kran sein. Etwas eher darf, aber gewiss nicht später.
. Meldet euch rechtzeitig wenn es mit dem zugeteilten Termin nicht klappt,
damit wir einen anderen Tag einplanen können. Die administrative
Koordination liegt beim Sekretariat.
. Sofort nach dem Kranen den Loswal wieder mit Auto und Trailer verlassen.
Sorgt also für einen Fahrer.
. Befolgt die Anweisungen des Kranmeisters sorgfältig.

Wir möchten so effizient wie nur möglich arbeiten und dabei jedes Risiko meiden. Wir zählen auf eure Mitarbeit!
Sollte es aufgrund von Umständen an einen der genannten Termine nicht möglich sein zu Kranen, suchen wir gemeinsam nach einem anderen Krantag.
Ab dem 6. April sind Hafen und Boote wieder mit dem „Smart-Key“ zugänglich.
Wir rechnen in dieser schwierigen Situation auf den „gesunden Menschenverstand“ unserer Mitglieder!

. Das Übernachten auf den Booten ist bis zum 29. April nicht gestattet.
Rausfahren und Segeln selbstverständlich schon.
. Passanten können wir keinen Liegeplatz anbieten und verweisen auf andere
Häfen und auf die öffentlichen Stege von Rijkswaterstaat.
. BBQ ist auf der „Wiese“ nicht gestattet.
. Nutzt die „Fingerstege“ zum Ausweichen beim Passieren auf dem Steg.
. Haltet euch an die Regeln der zuständigen Behörden.

Zur Info: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in Asselt regelmäßig ob die Regeln auch befolgt werden!
Das Clubhaus bleibt vorerst bis zum 29. April geschlossen. Das gilt auch für den Sanitärbereich.

Wir zählen auf eure Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen und bleibt gesund,

der Vorstand.