HAVEN                                                                           

Tarieven havenligplaats.

 

Tarieven Havenligplaats.

Vanaf 1 januari 2016 zijn alleen lidmaatschaps- en aanmeerbedragen vermeld. Daarom worden de vergoedingen voor de clubkraan en voor het elektriciteitsverbruik niet meer apart vermeld. Alle leden hebben nu een lijst met nieuwe tarieven ontvangen. Bij het bepalen van de tariefgroepen zijn de afmetingen van de boot gestandaardiseerd. Leden die om de een of andere reden geen kopie van het overzicht hebben ontvangen, kunnen het bij het secretariaat bestellen.

Seit dem 1. Januar 2016 werden nur die Beträge für die Mitgliedschaft und für den Liegeplatz aufgeführt. Aus diesem Grund werden die Gebühren für den Clubkran und für den Stromverbrauch nicht mehr gesondert aufgeführt. Inzwischen wurde eine Liste der neuer Tarife an alle Mitglieder geschickt. Bei der Ermittlung der Tarifgruppen wurde die Abmessung des Bootes standarisiert. Mitglieder, die aus irgendeinem Grund keine Kopie der Übersicht erhalten haben, können diese beim Sekretariat bestellen.