MIJN CLUB

Jubilarissen W.S.V.Ascloa

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van zaterdag 30 april 2022 zijn de volgende leden gehuldigd voor hun jubileum.

  • Bernd Gebauer en Klaus Keil 40 jarig jubileum
  • Jan Ansems, Jos van Mierlo, Dieter Klücken en Hans Ulrich 25 jarig jubileum.

Zij mochten uit handen van de voorzitter het jubileumspeldje in ontvangst nemen onder groot applaus van de aanwezige leden. Helaas konden hierbij niet alle jubilarissen aanwezig zijn. Zie onderstaande foto’s

De voorzitter merkt op, dat leden die zolang lid zijn van onze verening, getuigd van een gezonde watersport vereniging die Ascloa is.