Norbert Kessing overleden.

Ascloa treurt om het verlies van een dierbare zeilvriend.
Op zaterdagmiddag is onverwacht Norbert Kessing van ons gegaan. Hij is slechts 57 jaar oud geworden.
Levenslustig, hartelijk, inspirerend, bescheiden met veel plannen; meer tijd voor zijn familie en voor zijn boot.
Bestuur en leden zijn in gedachten bij zijn vrouw Sabine, bij zijn kinderen Max en Paula, bij oma Kathrin en bij Claudia en Thomas.
Een bijzondere “zeilfamilie,” in derde generatie actief binnen onze vereniging, heeft een belangrijke “schakel” verloren.
Wij wensen deze familie alle kracht die nodig is het grote verlies een plaats te geven.

Bestuur
Wsv Ascloa

Norbert Kessing verstorben.

Ascloa trauert um den Verlust eines liebenswerten Segelfreundes.
Am Samstagnachmittag ist völlig unerwartet Norbert Kessing von uns gegangen.
Er wurde nur 57 Jahre alt.
Lebensfroh, herzlich, inspirierend, bescheiden mit vielen Plänen; mehr Zeit für seine Familie und fürs Boot.
Vorstand und Mitglieder sind in Gedanken bei seiner Frau Sabine, bei seinen Kindern Max und Paula, bei Oma Kathrin und bei Claudia und Thomas.
Eine besondere „Segelfamilie,“ in dritter Generation aktiv innerhalb unseres Vereins, hat einen wichtigen „Schäkel“ verloren.
Wir wünschen dieser Familie alle Kraft die erforderlich ist den großen Verlust einen Platz zu geben.

Vorstand,
WSV Ascloa

Plaatsgebrek

Vanwege plaatsgebrek is het helaas niet mogelijk alle gasten voor de aansluitende koffietafel in Roermond te ontvangen.
De familie verzoekt daarom de aanwezige leden van Ascloa niet in Roermond aan te schuiven, maar nodigt deze vanaf 18.00 hartelijk in Asselt uit voor een samenkomst in ons clubhuis.

Platzgründen

Aus Platzgründen ist leider nicht möglich alle Gäste der Trauerfeier bei der anschließenden Kaffeetafel in Roermond zu empfangen.
Die Familie bittet daher die anwesenden Gäste von Ascloa nicht in Roermond teilzunehmen, sondern lädt diese ab 18.00 herzlich nach Asselt ein zu einem Treffen in unserem Clubhaus.