REGATTA

Euregioregatta

.

 

 

De Stichting Euregio Regatta is een samenwerkingsverband van Nederlandse, Belgische en Duitse zeilclubs. Deze hebben zich tot doel gesteld de watersport in de euregio te bevorderen. De regatta vindt een maal per jaar plaats in de provincie Limburg, in het hart van de euregio. Er wordt gezeild op de plassen binnen de euregio in een wedstrijdserie van 4-5 manches. De regatta is bedoeld voor wedstrijd- en tourzeilers die zich, in wedstrijdverband, onderling met elkaar willen meten.

Verder ontmoeten de aangesloten verenigingen elkaar ook over het jaar verdeeld, b.v. door regattabezoek en de presentatie van de Euregio Regatta op beurzen (Boot Dusseldorf) De bekendheid van de Euregio Regatta strekt zich ver uit over Belgisch-Nederlands Limburg tot over de totale NRW-regio westelijk van de Rijn. Van daaruit wordt een aanzienlijk deel van de ca. 300 actieve deelnemers, begeleiders en familie verwacht. Door deze factoren zal de bekendheid van de Regatta voortdurend groeien en is ook uit het oogpunt van toerisme een interessant en goed bezocht evenement.

Deelnemende verenigingen

Bezoek hier de site van de Euregio Regatta.

 

 

 

Die Euregio Regatta ist eine Zusammenarbeit zwischen Niederländischen, Belgischen und Deutschen Segelclubs. Diese haben das Ziel, den Sport in der Euregio zu fördern. Die Regatta findet einmal im Jahr statt in der Provinz Limburg, im Herzen der Euregio. Es wird gesegelt auf den Seen in der Euroregio in einer Regatta von 4-5 Teilregatten. Die Regatta ist für Renn- und Touren Segler, die im Wettbewerb, sich gegenseitig zu messen wollen, vorgesehen.

Darüber hinaus treffen sich die Organisationen gegenseitig über das Jahr, zB von Regatta-Besuch und Präsentation der Euregio Regatta auf Stipendien (Boot Düsseldorf). Das Bewusstsein für die Euregio Regatta erstreckt von die Belgisches-Niederländisches Limburg an der gesamten NRW-Gebiet westlich des Rheins. Von dort wird ein erheblicher Teil der etwa 300 aktive Teilnehmer, Trainer und Familie erwartet. Diese Faktoren werden weiterhin das Bewusstsein für die Regatta und auch in touristischer Hinsicht wachsen lassen. Das Ziel ist eine interessante und gut besuchte Veranstaltung.

Teilnehmenden Verbände

Besuchen Sie hier der Euregio Regatta-site.