Ascloa´s erevoorzitter Ap Joosten ontvangt hoge koninklijke onderscheiding!

“Een mooie dag voor de Limburgse watersport en voor Ascloa!”  Tijdens een bijzondere plechtigheid in het Gemeentehuis van Leudal benoemde burgemeester Désirée Schmalschläger ons aller Ap Joosten “in naam van Koning Willem Alexander” tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: “Uw verdiensten voor de watersport zijn gewoon enorm!”

Ascloa kennt Ap als actief lid van de eerste uren en van lange- en belangrijke jaren als een gedreven voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap werden o.a. het mooie clubhuis en de haven gerealiseerd! Tientallen jaren was hij ook lid van de werkgroep Limburg en voorzitter van het regioteam van het Nationale Watersport verbond.

 Ap Joosten speelde vele jaren een actieve rol bij de ontwikkeling van de watersport in onze provincie en had hierbij vooral aandacht voor de zelfstandigheid van de diverse verenigingen. Hiervan profiteert Ascloa nog elke dag.

Ascloa ist trots op haar erevoorzitter en feliciteert hem, zijn vrouw Anja en zijn beide kinderen Aram en Frauke van harte met deze hoge onderscheiding!

 

Ascloa´s Ehrenvorsitzender Ap Joosten erhält einen hohen königlichen Orden!

„Ein schöner Tag für den Wassersport in Limburg und für Ascloa!“ Während einer besonderen Feierstunde im Rathaus von Leudal ernannte Bürgermeisterin Désirée Schmalschläger unser aller Ap Joosten „im Namen von König Willem Alexander“ zum Ritter im Orden Oranien-Nassaus: „Ihre Verdienste für den Wassersport sind einfach enorm!“

Ascloa kennt Ap als aktives Mitglied der ersten Stunden und aus langen- und wichtigen Jahren als leidenschaftlicher Vorsitzender. Unter seinem Vorsitz wurden u. A.  Clubhaus und Hafen realisiert. Viele Jahre war er außerdem Mitglied der Arbeitsgruppe Limburg und Vorsitzender des Regio Teams des Nationalen Wassersportverbandes.

Ap Joosten spielte viele Jahre eine aktive Rolle bei der Entwicklung des Wassersports in unserer Provinz und legte dabei viel Wert auf die Selbständigkeit der Wassersportvereine. Davon profitiert Ascloa noch heute.

Ascloa ist stolz auf ihren Ehrenvorsitzenden und gratuliert ihm, seiner Frau Anja und seinen Kindern Aram und Frauke von Herzen mit dieser hohen Auszeichnung!

Ap met dochter Frauke

Ap met burgemeester Schmalschläger.

 Ap met zijn zoon Aram zijn vrouw Anja en zijn dochter Frauke