De gemeente Roermond heeft een vergunning verleend tot het organiseren van een regatta ( een onder ons potje, het is geen officiële wedstrijd ) uitsluitend voor eigen clubleden met in achtneming van de coronaregels zoals die zijn vastgesteld. U kunt deze nalezen op onze homepage. Zoals u wellicht weet houdt de gemeente toezicht op het naleven van de coronaregels. Bestuur en regatta commissie zijn blij eindelijk een activiteit te kunnen organiseren op de Asselts plassen. Voor alle duidelijkheid; de sanitaire voorzieningen inclusief clubhuis blijven gesloten.

De regatta commissie.

Die Gemeinde Roermond hat eine Genehmigung erteilt eine Regatta zu organisieren (einer unter uns, Es ist kein offizieller Regatta ) nur für eigene Clubmitglieder unter Einhaltung der Koronaregeln wie festgestellt. Sie können es auf unserer Homepage lesen. Wie du vielleicht schon weißt beaufsichtigen die Gemeinde zur Einhaltung der Koronaregeln. Vorstand und Regattakomitee freuen sich, endlich eine Aktivität zu organisieren auf die Asseltse plassen. Zur Klarheit; die sanitären Einrichtungen einschließlich Clubhaus bleiben geschlossen.

Das Regattakomitee.

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden,  uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Halten Sie anderthalb Meter entfernt von jeder anderen Person außerhalb Ihres Haushalts, Ausnahme für Kinder bis einschließlich 12 Jahre;
• Husten und Niesen im Ellbogen und Seidenpapier verwenden
• Gehen Sie zu Hause auf die Toilette, bevor Sie in den Club gehen
• Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Besuch des Sportortes mit Wasser und Seife
• Duschen Sie zu Hause und nicht am Sportort
• Vermeiden Sie es, Ihr Gesicht zu berühren
• Hände nicht schütteln
• frühestens zehn Minuten vor der sportlichen Aktivität am Sportort eintreffen und gleich danach nach Hause gehen.