Haven

Haveninformatie / Kranen

Kraanschema voorjaar / Kran-Zeitplan im Frühling.

DatumbootgewichtTijden
31-03-2018t/m 2000 kg 10:00 tot 12:00 uur
14-04-2018 Mobil Kranboven 2000 kg 9:00 tot 12:00 uur
14-04-2018t/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur
21-04-2018 t/m 2000 kg10:00 tot 12.00 uur

Kraanschema najaar 2018 / Kran Zeitplan Herbst

Datumbootgewichttijden
06-10-2018t/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur
20-10-2018 Mobil Kranboven 2000 kg 9:00 tot 12:00 uur
20-10-2018t/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur
27-10-2018t/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur

Gekraand wordt uitsluitend tijdens de aangegeven tijden.
Kranen buiten bovenstaande datums voor boten tot 2000 kg kan met de kraanmeester Peter van den Bongard een afspraak worden gemaakt Mail ;  pvandenbongard@t-mobilethuis.nl  Bij kranen buiten bovenstaande Data worden 35 euro in rekening gebracht.

*Indien leden door bijzondere omstandigheden niet hun boot op de normale kraandagen kunnen kranen, dienen deze met de kraanmeester een andere kraandag af te spreken. Het is uitsluitend de kraanmeester die deze dag bepaald. Verder staat het de kraanmeester volledig vrij en is het aan zijn beoordeling of hier sprake is van bijzondere omstandigheden en/of hij op grond daarvan € 35,00 in rekening zal brengen.

 Gekrant wird ausschließlich während den angegebenen Zeiten. Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg mit dem Kranmeister Peter van den Bongard absprechen: pvandenbongard@t-mobilethuis.nl  Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg kostet 35 € .

Wenn Mitglieder aufgrund besonderer Umstände nicht ihr Boot an den normalen Kranentagen kann Kräne, werde diese mit dem Kranmeister einen anderen Krantag treffen. Es ist ausschließlich die Kranmeister, der diesen Tag bestimmt . Außerdem ist es der Kranmeister völlig frei und es liegt an dir Bewertung ob es besondere Umstände gibt und / oder er auf Grundlage davon € 35,00 berechnet.

Peter van den Bongard
Telefoon: 0031 773738149 of 06-11300257
Email: pvandenbongard@t-mobilethuis.nl

Technische zaken haven algemeen; Dieter Keil.  e-mail  keil.nettetal@t-online.de

   Oproep aan leden voor de clubkraan ( boven 2000 kg ) .

Leden die gebruik willen maken van de mobiele kraan moeten zich melden bij kraanmeester Peter v.d. Bongard. mobiel; 0611300257 mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl

  Aufruf An Mitglieder welche de mobilkran verwenden.  (Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres clubkans hatten. ( über 2000 kg.)Werden sie den Mobilkran verwenden, sie müssen berichten an Kran Master Peter van den Bongard. mobiel 0611300257  mail;  pvandenbongard@t-mobilethuis.nl  Es wird gekraand samstag 21 Oktober von 9.00 bis 12.00 Uhr. Nur Mitglieder,die berichtet hatten können den Mobilkran nutzen.

Kranen Boote kleiner 2000 kg
Zur Vermeidung einer Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres Clubkrans werden alle Boote zu Anfang des Kranvorgangs verwogen.
Bei Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes wird das Boot nicht mit unserem Clubkran gekrant, kann aber den Mobilkran nutzen
Kranen boten tot 2000kg
Om te voorkomen dat het maximale toegestane hefgewicht van onze clubkraan wordt overschreden worden alle boten gewogen aan het begin van de kraan operatie.
Boven het toegestane gewicht zal de boot niet gekraand worden door onze Club kraan, U hebt dan de mogelijkheid gebruik te maken van de mobiele kraan.

KRAANMEESTER MET SPOED / KRANMEISTER DRINGEND.

  • Mobiel 0611300257  thuis 0031(0)77-3738149 Uitsluitend vragen die betrekking hebben op het kranen, Nur fragen zu den Kranen.
  • Leden kraan team zijn: Peter, Herbert, Dré, Rudy.
  • Politie nodig met spoed:112 . Politie nodig geen spoed:0031(0)900 8844. Wijkagent -water:0031(0)343 535353 meldkamer KLPD en dan vragen naar N.Zwerink (DWP) U kunt ook mailen;  waterpolitie-maasbracht@ klpd.politie.nl.

Tarieven.Ligplaats/ Anlegeplatz / Preise.

boot tarieven

 M.i.v. 1 januari 2016 zullen alleen nog maar bedragen voor contributie en ligplaats in rekening worden gebracht. Derhalve zullen de vergoedingen voor clubkraan en stroomgebruik niet meer expliciet worden vermeld. Inmiddels is aan alle leden een overzicht van de nieuwe tarieven toegezonden. Bij de bepaling van de tariefgroepen is zoals gebruikelijk de oppervlakte van de boot maatgevend. Leden die om welke reden dan ook geen exemplaar van het overzicht hebben ontvangen, kunnen dit tijdens de openingstijden van het clubhuis afhalen.

  mit Wirkung von 1. Januar 2016 wird nur einen Beitrag belastet für Liegeplatz und Gebühr. Deshalb werden die Gebühren für Clubkran und Stromverbrauch nicht mehr ausdrücklich angegeben. Inzwischen wurde eine Liste neuer Tarife an alle Mitglieder gesendet. Bei der Ermittlung der Tarifgruppen ist der Bereich des Bootes wie üblich standardisiert. Mitglieder, die aus irgendeinem Grund keine Kopie der Übersicht erhalten haben, können dies während der Öffnungszeiten des Clubhauses sammeln.

 

Gasinstallaties in boten.

Bericht van het bestuur.
door WSV Ascloa | jan 22, 2017 | Nieuws
Veiligheid in onze haven. Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken in jachthavens waarbij gasflessen ontploffen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de omliggende boten. Als u googled op “brand in jachthaven”  dan krijgt u een…

Verstopte dieselfilter,motoruitval
door WSV Ascloa | jun 8, 2017 | Nieuws

U heeft zeker wel eens de verhalen gehoord van uw leden over het fenomeen verstopte dieselfilters en de daarmee gepaard gaande motoruitval. Het is een toenemend probleem en iedereen heeft hierover zijn eigen ideeën.

Ook ik heb in mijn dieseltank 4 jaar geleden last gehad van verstopte filters.
Ik heb dit probleem als microbioloog verder uitgezocht en diverse producten in ons laboratorium getest.
Hierbij zijn mij toch heel wat dingen duidelijk geworden, welke producten wel en welke niet gebruikt moeten worden.

Over dit probleem en mogelijke oplossingen heb ik een leesbaar artikel opgesteld, dat ik graag onder mijn collega schippers wil delen, zodat ook zij tijdig gewaarschuwd zijn en juiste maatregelen kunnen treffen tegen dit toenemende en ook vervelende bacterie probleem.

Mochten leden vragen hebben, mail;  frank.wouters58@gmail.com
Frank Wouters
Berkel Enschot
Bijlage;      Het gevaar van bacteriegroei in diesel

Scroll Up