HAVEN

1. Haveninformatie/kranen

 

KRAANMEESTER BIJ NOODGEVAL / KRANMEISTER IM NOTFALL

Mobiel 06 11300257 of 0031 773738149 mailen naar pvandenbongard@t-mobilethuis.nl
Politie nodig met spoed:112 . Politie nodig geen spoed:0031(0)900 8844. Website Waterpolitie Wijkagent -water:0031(0)343 535353 meldkamer KLPD en dan vragen naar N.Zwerink (DWP) U kunt ook mailen; waterpolitie-maasbracht@ klpd.politie.nl.

.

Ligplaats / Hafenanlegeplatz 
Voor lidmaatschap / ligplaats haven; (s.v.p. invullen op PC of Laptop)Aanvraagformulier
Für Mitgliedschaft / Hafenanlegeplatz; (auf PC oder Laptop ausfüllen bitte)Antragsformular
Ligplaatsen informatie uitsluitend voor leden.
Liegeplatz information nur fur Mitglieder
ligplaatsenascloa@gmail.com

Kraanschema voorjaar2019 / Kran-Zeitplan im Frühling 2019.

DatumbootgewichtTijden
06-04-2019t/m 2000 kg 10:00 tot 12:00 uur
13-04-2019 Mobil Kranüber / boven 2000 kg 9:00 tot 12:00 uur
13-04-2019t/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur
27-04-2019 t/m 2000 kg10:00 tot 12.00 uur

Kraanschema najaar 2019 / Kran Zeitplan Herbst 2019

Datumbootgewichttijden
05-10-2019t/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur
12 oktober 2019t/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur
26-10-2019 Mobil Kranüber / boven 2000 kg 9:00 tot 12:00 uur
26-10-2019t/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur

KRAANMEESTER / KRANMEISTER

Kraanmeester; Peter van den Bongard
Telefoon: 0031 773738149 of 06 11300257
Email: pvandenbongard@t-mobilethuis.nl
Team; Peter, Herbert, Rudy

SLEUTEL (DRUPPEL) VOOR PASSANTEN /  Schlüssel (TROPFEN) FÜR PASSANTEN

Beste Gasten,             
Onze havenmeester zal u een ligplaats aanwijzen, geeft een druppel uit en rekent ook af. We hopen op een prettig verblijf in onze haven
Retour druppel in bus uitgang steiger. Terugkeer naar de haven zonder druppel niet mogelijk.
Bei probleme Telf.nr. 0475 503806 mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

Liebe Gäste,          
Unser Hafenmeister zeigt Ihnen als Passant einen Liegeplatz, überreicht den Tropfen und rechnet auch ab. Wir hoffen auf einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hafen
Rückgabe Trophen in Box Ausgang Hafen. Rückkehr ohne Tropfen nicht möglich.
Im Fall von Problemen ; Telf.nr. 0475 503806 mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

TOEGANG TOT PARKEERPLAATS, HAVEN, SANITAIR / ZUGANG ZUM PARKPLATZ, HAFEN, SANITARANLAGEN

Voor de leden;         
De toegang tot parkeerplaats, haven en naar de sanitaire voorzieningen zijn alleen nog met een druppel toegankelijk.
De druppel wordt uitgegeven door Thomas Licht aan de haven, tevens zal hij een korte uitleg geven hoe te gebruiken.
De uitgave van de druppel kan tegen inleveren van de oude sleutel. Een extra druppel is mogelijk tegen betaling van 30 euro. Dit bedrag a.u.b. gepast betalen.

Beste Leden, met de Druppel kan de poort geopend worden en dient het ook weer geactiveerd te worden met de druppel bij het sluiten van slagboom.

Fur die Mitglieder;          
Da der Zugang zum Parkplatz, Hafen und zu den Sanitäranlagen nur noch mittels Tropfen möglich ist, wird die Tropfen
ausgegeben am Hafen durch Thomas Licht. Er wird euch auch eine kurze Einweisung zum Handling der Tropfen geben.
Die Ausgabe der Tropfen erfolgt im Tausch gegen den alten Schlüssel.
Zusätzliche Tropfen können gegen eine Kaution von 30,- € erworben werden. Bitte bringt hierzu 30,- € passend mit.

Liebe Mitglieder, mit dem Tropfen kann das Tor geöffnet werden und es muss beim Schließen der Tor erneut mit dem Tropfen aktiviert werden.

GEKRAAND WORDT OP AANGEGEVEN TIJDEN / GEKRANT WIRD AUF ANGEGEBEN ZEITEN

Gekraand wordt uitsluitend tijdens de aangegeven tijden.      
Kranen buiten bovenstaande datums voor boten tot 2000 kg kan met de kraanmeester Peter van den Bongard een afspraak worden gemaakt Mail ; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl Bij kranen buiten bovenstaande Data worden 35 euro in rekening gebracht.

Clubkraan

*Indien leden door bijzondere omstandigheden niet hun boot op de normale kraandagen kunnen kranen, dienen deze met de kraanmeester een andere kraan dag af te spreken. Het is uitsluitend de kraanmeester die deze dag bepaald. Verder staat het de kraanmeester volledig vrij en is het aan zijn beoordeling of hier sprake is van bijzondere omstandigheden en/of hij op grond daarvan € 35,00 in rekening zal brengen.

Gekrant wird ausschließlich während den angegebenen Zeiten.  Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg mit dem Kranmeister Peter van den Bongard absprechen: pvandenbongard@t-mobilejhuis.nl Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg kostet 35 € .
Wenn Mitglieder aufgrund besonderer Umstände nicht ihr Boot an den normalen Kranentagen kann Kräne, werde diese mit dem

Clubkraan

Kranmeister einen anderen Krantag treffen. Es ist ausschließlich die Kranmeister, der diesen Tag bestimmt . Außerdem ist es der Kranmeister völlig frei und es liegt an dir Bewertung ob es besondere Umstände gibt und / oder er auf Grundlage davon € 35,00 berechnet

AANMELDEN VOOR  MOBIELE KRAAN / REGISTRIEREN SIE SICH FÜR MOBILE CRANE

Oproep aan leden voor de mobiele kraan ( boven 2000 kg ) .

mobiele kraan

Leden die gebruik willen maken van de mobiele kraan moeten zich melden bij

kraanmeester mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl  

Aufruf An Mitglieder welche de mobilkran verwenden.

(Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres clubkans hatten. ( über 2000 kg )

mobilkran

Werden sie den Mobilkran verwenden, sie müssen berichten an Kran Master Peter van den Bongard. mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl       Nur Mitglieder,die berichtet hatten können den Mobilkran nutzen.

ÜBERSCHREITUNG DES ZULASSIGEN HUBGEWICHTES

Kranen Boten kleiner 2000 kg.
Om te voorkomen dat het maximale toegestane hefgewicht van onze clubkraan wordt overschreden worden alle boten gewogen aan het begin van de kraan operatie.
Boven het toegestane gewicht zal de boot niet gekraand worden door onze Club kraan, U hebt dan de mogelijkheid gebruik te maken van de mobiele kraan.

Zur Vermeidung einer Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres Clubkrans werden alle Boote zu Anfang des Kranvorgangs verwogen.Bei Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes wird das Boot nicht mit unserem Clubkran gekrant, kann aber den Mobilkran nutzen

TARIEVEN LIGPLAATS  / ANLEGEPLATZ  PREISE

boot tarieven
M.i.v. 1 januari 2016 zullen alleen nog maar bedragen voor contributie en ligplaats in rekening worden gebracht. Derhalve zullen de vergoedingen voor clubkraan en stroomgebruik niet meer expliciet worden vermeld. Inmiddels is aan alle leden een overzicht van de nieuwe tarieven toegezonden. Bij de bepaling van de tariefgroepen is zoals gebruikelijk de oppervlakte van de boot maatgevend. Leden die om welke reden dan ook geen exemplaar van het overzicht hebben ontvangen, kunnen dit tijdens de openingstijden van het clubhuis afhalen.

Mit Wirkung von 1. Januar 2016 wird nur einen Beitrag belastet für Liegeplatz und Gebühr. Deshalb werden die Gebühren für Clubkran und Stromverbrauch nicht mehr ausdrücklich angegeben. Inzwischen wurde eine Liste neuer Tarife an alle Mitglieder gesendet. Bei der Ermittlung der Tarifgruppen ist der Bereich des Bootes wie üblich standardisiert. Mitglieder, die aus irgendeinem Grund keine Kopie der Übersicht erhalten haben, können dies während der Öffnungszeiten des Clubhauses sammeln.

Gasinstallaties in boten. / Gasflaschen in Boote

Bericht van het bestuur.
door WSV Ascloa | jan 22, 2017 | Nieuws
Veiligheid in onze haven. Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken in jachthavens waarbij gasflessen ontploffen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de omliggende boten. Als u googled op “brand in jachthaven” dan krijgt u een…

Nachricht von der Vorstand.
Von WSV Ascloa | 22. Januar 2017 | Nachrichten
Sicherheit in unserem Hafen. Leider passieren Unfälle regelmäßig in Yachthäfen mit explodierenden Gasflaschen. Die Folgen können enorm sein. Nicht nur für den Besitzer aber auch für die umliegenden Boote. Wenn du drauf gegoogelt hast “Feuer in der Marina” dann bekommst du ein …

Scroll Up