HAVEN

1. Haveninformatie/kranen

Mailbericht van het bestuur 19-10 2019

Beste Ascloa leden,
Hierbij enkele huishoudelijke mededelingen:

1: opzegging lidmaatschap
Indien u geen lid meer blijft van WSV Ascloa voor 2020 dan ontvangen wij graag vóór 1 november 2019 een afmelding per mail via secretariaatascloa@gmail.com

2: wijziging boot.
Indien u een andere boot aanschaft dan zien wij graag per mail een wijziging tegemoet. Wij kunnen dan, kostenloos en na goedkeuring, de gegevens aanpassen in onze administratie.
Ontvangen wij geen mail met deze wijziging dan dienen wij u € 50,= administratiekosten in rekening te brengen.
De mail kan gericht worden aan secretariaatascloa@gmail.com

3: overwinteren in onze haven.
Indien u uw boot in de winter in de haven wilt laten liggen dan verzoeken wij u dit te melden vóór 1 november 2019 per mail via secretariaatascloa@gmail.com
De kosten bedragen € 250,= per ligplaats zonder stroom, water, ongeacht de afmetingen.
Uitsluitend leden van WSV Ascloa kunnen hier gebruik van maken. Risico’s zijn volledig voor de eigenaar en de vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
Informeer uw verzekering dat uw boot in de winter in de haven blijft.

4: wijziging kontaktgegevens
wijziging naam, adres, woonplaats, e-mail telefoonnummer enz. enz. dienen aan het secretariaat gemeld te worden per e-mail aan secretariaatascloa@gmail.com

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Mail Nachricht vom Vorstand 19-10 2019

Sehr geehrte Ascloa-Mitglieder,

Hiermit einige Haushaltsansagen:
1: Kündigung der Mitgliedschaft
Wenn Sie vor 2020 kein Mitglied des WSV Ascloa mehr sind dann möchten wir vor dem 1. November 2019 eine Abmeldung via E-Mail erhalten. secretariaatascloa@gmail.com

2: Bootswechsel.
Wenn Sie ein anderes Boot kaufen dann möchten wir gerne eine änderung per e-mail sehen. Wir können dann kostenlos und nach Genehmigung die Daten in unserer Verwaltung einstellen. Wenn wir keine mail erhalten mit dieser Änderung dann berechnen wir ihnen 50 euro für Verwaltungskosten. Die Mail kann gerichtet werden an secretariaatascloa@gmail.com

3: Bootsüberwinterung in unserem Hafen.
Wenn Sie Ihr Boot im Winter im Hafen lassen möchten bitte melden Sie dies vor dem 1. November 2019 per E-Mail an secretariaatascloa@gmail.com Die Kosten betragen 250 € pro Liegeplatz ohne Strom oder Wasser, unabhängig von den Abmessungen. Dies können nur Mitglieder des WSV Ascloa nutzen. Das Risiko trägt allein der Eigentümer und der Verein kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden. Informieren Sie Ihre Versicherung, dass Ihr Boot im Winter im Hafen bleibt.

4: Änderung der Kontaktdaten.
Ändern Name, Adresse, Wohnort, E-Mail-Adresse usw. usw. muss per E-Mail an das Sekretariat gemeldet werden. secretariaatascloa@gmail.com

Mit freundlichen Grüßen,
Der Vorstand

.

Kranen bij een noodgeval/Kranen im Notfall

Stuur in geval van nood of kranen buiten normale tijden een e-mail naar:  secretariaatascloa@gmail.com

Im Notfall oder beim Kranen ausserhalb der üblichen Zeiten schicken Sie bitte eine Mail an:  secretariaatascloa@gmail.com

KRANEN:

Meldt een kraanafspraak buiten normale tijden via: secretariaatascloa@gmail.com  Team: Peter, Rudy, Herbert an andere leden.

Einen Krantermin ausserhalb der üblichen Zeiten bitte melden über: secretariaatascloa@gmail.com   Team: Peter, Rudy, Herbert und weitere Mitglieder.

Politie nodig met spoed:112 . Politie nodig geen spoed:0031(0)900 8844. Website Waterpolitie Wijkagent -water:0031(0)343 535353 meldkamer KLPD en dan vragen naar N.Zwerink (DWP) U kunt ook mailen; waterpolitie-maasbracht@ klpd.politie.nl.

.

Ligplaats / Hafenanlegeplatz 
Voor lidmaatschap / ligplaats haven; (s.v.p. invullen op PC of Laptop)Aanvraagformulier
Für Mitgliedschaft / Hafenanlegeplatz; (auf PC oder Laptop ausfüllen bitte)Antragsformular
Ligplaatsen informatie uitsluitend voor leden.
Liegeplatz information nur fur Mitglieder
ligplaatsenascloa@gmail.com

Kraanschema voorjaar 2020 / Kran-Zeitplan im Frühling 2020

DatumbootgewichtTijden

Kraanschema najaar 2020 / Kran Zeitplan Herbst 2020

Datumbootgewichttijden
zaterdag 10 oktobert/m 2000 kg10:00 tot 14:00 uur
zaterdag 17 oktobert/m 2000 kg10:00 tot 14:00 uur
zaterdag 24 oktober
Mobil Kran
über / boven 2000 kg
09:00 tot 12:00 uur
zaterdag 24 oktobert/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur
zaterdag 31 oktobert/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur

Beste leden,

Vanwege het grote aantal boten dat uit het water moet zijn de bovenstaande dagen ingepland. U kunt zelf een dag aangeven waarop uw boot uit het water gehaald kan worden. Tijdstip bepaalt het kraanteam. Zorg er dus voor dat u de hele dag beschikbaar bent. In verband met Covid-19 dienen we met z’n allen ons aan de regels te houden die op dat moment gelden.

Voor nu is dat:

·        1,5 meter afstand houden

·        Kom niet onnodig met  veel mensen naar de loswal

·        Bij de bekende covid-19 verschijnselen NIET komen. Komt u toch dan wordt u NIET gekraand

U dient een half uur van te voren aanwezig te zijn. Parkeer uw auto met oplegger op de parkeerplaats bij het clubhuis. Vandaar krijgt u door dat u naar de loswal kunt rijden. Opgeven kan tot 1 oktober door een mail te sturen naar secretariaatascloa@gmail.com. Wie het eerst komt…….

Zorg dat uw aanhanger klaar is zodat uw boot er zonder problemen op kan. We hebben ongeveer 15 minuten gecalculeerd per boot. Het schoonmaken van uw boot kan helaas niet op de loswal en dient ergens anders te gebeuren. Wij rekenen op uw volledige medewerking.

 Met hartelijke groet en blijf gezond,

Het kraanteam

Sleutel “Smart-Key” voor passanten / Schlüssel “Smart-Key” für Passanten

Beste Gasten,             
Onze havenmeester zal u een ligplaats aanwijzen, geeft een Smart-Key uit en rekent ook af. We hopen op een prettig verblijf in onze haven
Retour Smart-Key in de bus uitgang steiger. Terugkeer naar de haven zonder Smart-Key niet mogelijk.
Bei probleme Telf.nr. 0475 503806 mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

Liebe Gäste,          
Unser Hafenmeister zeigt Ihnen als Passant einen Liegeplatz, überreicht der Smart-Key und rechnet auch ab. Wir hoffen auf einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hafen
Rückgabe Smart-Key in Box Ausgang Hafen. Rückkehr ohne Smart-Key nicht möglich.
Im Fall von Problemen ; Telf.nr. 0475 503806 mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

TOEGANG TOT PARKEERPLAATS, HAVEN EN SANITAIR / ZUGANG ZUM PARKPLATZ, HAFEN UND SANNITARANLAGEN 

Voor de leden;         
De toegang tot parkeerplaats, haven en naar de sanitaire voorzieningen zijn alleen nog met een “Smart-Key”(druppel) toegankelijk.
De “Smart-Key” wordt uitgegeven door Thomas Licht aan de haven, tevens zal hij een korte uitleg geven hoe te gebruiken.
De uitgave van de “Smart-Key” kan tegen inleveren van de oude sleutel. Een extra “Smart-Key” is mogelijk tegen betaling van 30 euro. Dit bedrag a.u.b. gepast betalen.

Beste Leden, met de “Smart-Key” kan de poort geopend worden en dient het ook weer geactiveerd te worden met de “Smart-Key” bij het sluiten van slagboom.

Fur die Mitglieder;          
Da der Zugang zum Parkplatz, Hafen und zu den Sanitäranlagen nur noch mit dem “Smart-Key”  möglich ist, wird dieser von Thomas Licht im Hafen ausgehändigt. Er wird euch auch eine kurze Einweisung zur Handhabung des “Smart-Keys ” geben.
Die Ausgabe der Smart-Key erfolgt im Tausch gegen den alten Schlüssel.
Zusätzliche “Smart-Keys” können gegen eine Kaution von € 30,-  erworben werden. Bringt den Betrag bitte möglichts passend mit.

Liebe Mitglieder, mit dem “Smart-Key” kann das Tor geöffnet werden und es muss beim Schließen der Tor erneut mit dem “Smart-Key” aktiviert werden.

GEKRAAND WORDT OP AANGEGEVEN TIJDEN / GEKRANT WIRD ZU ANGEGEBEN ZEITEN

 

Gekraand wordt er meestal op de aangegeven tijden. Als dit vanwege externe omstandigheden niet mogelijk is, kunnen boten tot 2000 kg. buiten de opgegeven data gekraand worden via reservering bij : secretariaatascloa@gmail.com. Het kraantarief is dan 35 euro.

Clubkraan

Gekrant wird in der Regel zu den angezeigten Zeiten.  Solte das durch äussere Umstände nicht möglich sein, können Boote bis zu 2000Kg ausserhalb der genannten Daten nach Termiabsprache unter:  secretariaatascloa@gmail.com  gekrant werden. Die Krangebühr beträgt dann 35, Euro.

Clubkraan

 

 

 

AANMELDEN VOOR  MOBIELE KRAAN /ANMELDUNG FÜR DEN MOBILKRAN

Als het toegestane hefgewicht van onze clubkans (meting ruim 2000 kg) wordt overschreden, gebruiken onze leden de mobiele kraan.
Registratie via: secretariaatascloa@gmail.com
U kunt alleen een kraan reserveren als u zich op tijd heeft aangemeld.

mobiele kraan

  • Bei Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres clubkans (Boten  rechtüber 2000 Kg. ) nutzen unsere Mitglieder den Mobilkran.
  • Anmeldung über:  secretariaatascloa@gmail.com 
  • Nur wer sich rechtzeitig angemeldet hat, kann gekrant werden.

mobilkran

ÜBERSCHREITUNG DES ZULASSIGEN HUBGEWICHTES

Kranen Boten kleiner 2000 kg.

  • Om te voorkomen dat het maximale toegestane hefgewicht van onze clubkraan wordt overschreden worden alle boten gewogen aan het begin van de kraan operatie.
  • Boven het toegestane gewicht zal de boot niet gekraand worden door onze Club kraan, U hebt dan de mogelijkheid gebruik te maken van de mobiele kraan.

Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes

  • Zur Vermeidung einer Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres Clubkrans werden alle Boote zu Anfang des Kranvorgangs gewogen.
  • Bei Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes wird das Boot nicht mit unserem Clubkran gekrant, aber kann den Mobilkran nutzen.

TARIEVEN LIGPLAATS / ANLEGEPLATZ  PREIZE

Vanaf 1 januari 2016 zijn alleen lidmaatschaps- en aanmeerbedragen vermeld. Daarom worden de vergoedingen voor de clubkraan en voor het elektriciteitsverbruik niet meer apart vermeld. Alle leden hebben nu een lijst met nieuwe tarieven ontvangen. Bij het bepalen van de tariefgroepen zijn de afmetingen van de boot gestandaardiseerd. Leden die om de een of andere reden geen kopie van het overzicht hebben ontvangen, kunnen het bij het secretariaat bestellen.

Seit dem 1. Januar 2016 werden nur die Beträge für die Mitgliedschaft und für den Liegeplatz aufgeführt. Aus diesem Grund werden die Gebühren für den Clubkran und für den Stromverbrauch nicht mehr gesondert aufgeführt. Inzwischen wurde eine Liste der neuer Tarife an alle Mitglieder geschickt. Bei der Ermittlung der Tarifgruppen wurde die Abmessung des Bootes standarisiert. Mitglieder, die aus irgendeinem Grund keine Kopie der Übersicht erhalten haben, können diese beim Sekretariat bestellen. 

GASINSTALATIES IN BOTEN / GASFLASCHEN IN BOOTE

Bericht van het bestuur.
door WSV Ascloa | jan 22, 2017 | Nieuws
Veiligheid in onze haven. Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken in jachthavens waarbij gasflessen ontploffen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de omliggende boten. Als u googled op “brand in jachthaven” dan krijgt u een…

Nachricht von der Vorstand.
Von WSV Ascloa | 22. Januar 2017 | Nachrichten
Sicherheit in unserem Hafen. Leider passieren regelmäßig Unfälle mit explodierenden Gasflaschen in Yachthäfen. Die Folgen können enorm sein. Nicht nur für den Besitzer aber auch für die umliegenden Boote. Wenn du drauf gegoogelt hast “Feuer in der Marina” dann bekommst du ein …..

Scroll Up