HAVEN

1. Haveninformatie/kranen

Ligplaats / Hafenanlegeplatz 
Voor lidmaatschap / ligplaats haven; (s.v.p. invullen op PC of Laptop)Aanvraagformulier
Für Mitgliedschaft / Hafenanlegeplatz; (auf PC oder Laptop ausfüllen bitte)Antragsformular
  • Ligplaatsen informatie, dit is alleen voor leden     (uitsluitend voor de leden!! )
  • Informationen Liegeplätze, Dies ist nur für Mitglieder (nur für mitglieder !! )

ligplaatsenascloa@gmail.com

Kraanschema voorjaar2019 / Kran-Zeitplan im Frühling 2019.

DatumbootgewichtTijden
06-04-2019t/m 2000 kg 10:00 tot 12:00 uur
13-04-2019 Mobil Kranüber / boven 2000 kg 9:00 tot 12:00 uur
13-04-2019t/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur
27-04-2019 t/m 2000 kg10:00 tot 12.00 uur

Kraanschema najaar 2019 / Kran Zeitplan Herbst 2019

Datumbootgewichttijden
05-10-2019t/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur
26-10-2019 Mobil Kranüber / boven 2000 kg 9:00 tot 12:00 uur
26-10-2019t/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur

Telefoon havenmeester; +31(0)621424312

Beste Leden, met de smart key kan de poort geopend worden en dient het ook weer geactiveerd te worden met de de smart key bij het sluiten van slagboom.

Liebe Mitglieder, mit dem Smart Key kann das Tor geöffnet werden und es muss beim Schließen der Tor erneut mit dem Smart Key aktiviert werden.

  Beste Gasten,
Onze havenmeester zal u een ligplaats aanwijzen, geeft een smart-key uit en rekent ook af. We hopen op een prettig verblijf in onze haven

  • Retour smart-key in bus uitgang steiger. Terugkeer naar de haven zonder Smart-kay niet mogelijk.
  • Bei problemen Telf.nr. 0475 503806  mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

     Liebe Gäste,

Unser Hafenmeister  zeigt Ihnen als Passant einen Liegeplatz, überreicht den Smart-Key und rechnet auch ab. Wir hoffen auf einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hafen

  • Rückgabe Smart-Key in Box Ausgang Hafen. Rückkehr ohne smart-kay nicht möglich.
  • Im Fall von Problemen ; Telf.nr. 0475 503806  mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

 

 

Voor de leden;

De toegang tot parkeerplaats, haven en naar de sanitaire voorzieningen zijn alleen nog met een “smart-key” toegankelijk.
De “smart-key” wordt uitgegeven door Thomas Licht  aan de haven, tevens zal hij een korte uitleg geven hoe te gebruiken.
De uitgave van de transponder kan tegen inleveren van de oude sleutel. Een extra transponder is mogelijk tegen betaling van 30 euro. Dit bedrag a.u.b. gepast betalen.

Fur die Mitglieder;

Da der Zugang zum Parkplatz, Hafen und zu den Sanitäranlagen nur noch mittels Transponder möglich ist, wird die Transponder
ausgegeben  am Hafen  durch Thomas Licht. Er wird euch auch eine kurze Einweisung zum Handling der Transponder geben.
Die Ausgabe der Transponder erfolgt im Tausch gegen den alten Schlüssel.
Zusätzliche Transponder können gegen eine Kaution von 30,- € erworben werden. Bitte bringt hierzu 30,- € passend mit.

Gekraand wordt uitsluitend tijdens de aangegeven tijden.
Kranen buiten bovenstaande datums voor boten tot 2000 kg kan met de kraanmeester Peter van den Bongard een afspraak worden gemaakt Mail ;  pvandenbongard@t-mobilethuis.nl Bij kranen buiten bovenstaande Data worden 35 euro in rekening gebracht.

*Indien leden door bijzondere omstandigheden niet hun boot op de normale kraandagen kunnen kranen, dienen deze met de kraanmeester een andere kraandag af te spreken. Het is uitsluitend de kraanmeester die deze dag bepaald. Verder staat het de kraanmeester volledig vrij en is het aan zijn beoordeling of hier sprake is van bijzondere omstandigheden en/of hij op grond daarvan € 35,00 in rekening zal brengen.

 Gekrant wird ausschließlich während den angegebenen Zeiten. Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg mit dem Kranmeister Peter van den Bongard absprechen: pvandenbongard@t-mobilejhuis.nl  Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg kostet 35 € .

Wenn Mitglieder aufgrund besonderer Umstände nicht ihr Boot an den normalen Kranentagen kann Kräne, werde diese mit dem Kranmeister einen anderen Krantag treffen. Es ist ausschließlich die Kranmeister, der diesen Tag bestimmt . Außerdem ist es der Kranmeister völlig frei und es liegt an dir Bewertung ob es besondere Umstände gibt und / oder er auf Grundlage davon € 35,00 berechnet.

Kraanmeester; Peter van den Bongard
Telefoon: 0031 773738149  of  06 11300257
Email: pvandenbongard@t-mobilethuis.nl

Technische zaken haven algemeen; Dieter Keil.  e-mail  keil.nettetal@t-online.de

   Oproep aan leden voor de clubkraan ( boven 2000 kg ) .

Leden die gebruik willen maken van de mobiele kraan moeten zich melden bij kraanmeester mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl

  Aufruf An Mitglieder welche de mobilkran verwenden.  (Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres clubkans hatten. ( über 2000 kg.)Werden sie den Mobilkran verwenden, sie müssen berichten an Kran Master Peter van den Bongard.  mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl  Es wird gekraand samstag 21 Oktober von 9.00 bis 12.00 Uhr. Nur Mitglieder,die berichtet hatten können den Mobilkran nutzen.

Kranen Boote kleiner 2000 kg
Zur Vermeidung einer Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres Clubkrans werden alle Boote zu Anfang des Kranvorgangs verwogen.
Bei Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes wird das Boot nicht mit unserem Clubkran gekrant, kann aber den Mobilkran nutzen
Kranen boten tot 2000kg
Om te voorkomen dat het maximale toegestane hefgewicht van onze clubkraan wordt overschreden worden alle boten gewogen aan het begin van de kraan operatie.
Boven het toegestane gewicht zal de boot niet gekraand worden door onze Club kraan, U hebt dan de mogelijkheid gebruik te maken van de mobiele kraan.

KRAANMEESTER MET SPOED / KRANMEISTER DRINGEND.

  • Mobiel tijdelijk mailen naar pvandenbongard@t-mobilethuis.nl
  • Uitsluitend vragen die betrekking hebben op het kranen, Nur fragen zu den Kranen.
  • Leden kraan team zijn: Peter, Herbert, Rudy.
  • Politie nodig met spoed:112 . Politie nodig geen spoed:0031(0)900 8844. Wijkagent -water:0031(0)343 535353 meldkamer KLPD en dan vragen naar N.Zwerink (DWP) U kunt ook mailen;  waterpolitie-maasbracht@ klpd.politie.nl.

Tarieven.Ligplaats/ Anlegeplatz / Preise.

boot tarieven

 M.i.v. 1 januari 2016 zullen alleen nog maar bedragen voor contributie en ligplaats in rekening worden gebracht. Derhalve zullen de vergoedingen voor clubkraan en stroomgebruik niet meer expliciet worden vermeld. Inmiddels is aan alle leden een overzicht van de nieuwe tarieven toegezonden. Bij de bepaling van de tariefgroepen is zoals gebruikelijk de oppervlakte van de boot maatgevend. Leden die om welke reden dan ook geen exemplaar van het overzicht hebben ontvangen, kunnen dit tijdens de openingstijden van het clubhuis afhalen.

  mit Wirkung von 1. Januar 2016 wird nur einen Beitrag belastet für Liegeplatz und Gebühr. Deshalb werden die Gebühren für Clubkran und Stromverbrauch nicht mehr ausdrücklich angegeben. Inzwischen wurde eine Liste neuer Tarife an alle Mitglieder gesendet. Bei der Ermittlung der Tarifgruppen ist der Bereich des Bootes wie üblich standardisiert. Mitglieder, die aus irgendeinem Grund keine Kopie der Übersicht erhalten haben, können dies während der Öffnungszeiten des Clubhauses sammeln.

Gasinstallaties in boten.

Bericht van het bestuur.
door WSV Ascloa | jan 22, 2017 | Nieuws
Veiligheid in onze haven. Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken in jachthavens waarbij gasflessen ontploffen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de omliggende boten. Als u googled op “brand in jachthaven”  dan krijgt u een…

Verstopte dieselfilter,motoruitval
door WSV Ascloa | jun 8, 2017 | Nieuws

U heeft zeker wel eens de verhalen gehoord van uw leden over het fenomeen verstopte dieselfilters en de daarmee gepaard gaande motoruitval. Het is een toenemend probleem en iedereen heeft hierover zijn eigen ideeën.

Ook ik heb in mijn dieseltank 4 jaar geleden last gehad van verstopte filters.
Ik heb dit probleem als microbioloog verder uitgezocht en diverse producten in ons laboratorium getest.
Hierbij zijn mij toch heel wat dingen duidelijk geworden, welke producten wel en welke niet gebruikt moeten worden.

Over dit probleem en mogelijke oplossingen heb ik een leesbaar artikel opgesteld, dat ik graag onder mijn collega schippers wil delen, zodat ook zij tijdig gewaarschuwd zijn en juiste maatregelen kunnen treffen tegen dit toenemende en ook vervelende bacterie probleem.

Mochten leden vragen hebben, mail;  frank.wouters58@gmail.com
Frank Wouters
Berkel Enschot
Bijlage;      Het gevaar van bacteriegroei in diesel

Scroll Up