HAVEN

1. Haveninformatie/kranen

KRAANMEESTER BIJ NOODGEVAL / KRANMEISTER IM NOTFALL

Mobiel 06 11300257 of 0031 773738149 mailen naar pvandenbongard@t-mobilethuis.nl
Politie nodig met spoed:112 . Politie nodig geen spoed:0031(0)900 8844. Wijkagent -water:0031(0)343 535353 meldkamer KLPD en dan vragen naar N.Zwerink (DWP) U kunt ook mailen; waterpolitie-maasbracht@ klpd.politie.nl.

Ligplaats / Hafenanlegeplatz 
Voor lidmaatschap / ligplaats haven; (s.v.p. invullen op PC of Laptop)Aanvraagformulier
Für Mitgliedschaft / Hafenanlegeplatz; (auf PC oder Laptop ausfüllen bitte)Antragsformular
Ligplaatsen informatie uitsluitend voor leden.
Liegeplatz information nur fur Mitglieder
ligplaatsenascloa@gmail.com

.

Kraanschema voorjaar2019 / Kran-Zeitplan im Frühling 2019.

DatumbootgewichtTijden
06-04-2019t/m 2000 kg 10:00 tot 12:00 uur
13-04-2019 Mobil Kranüber / boven 2000 kg 9:00 tot 12:00 uur
13-04-2019t/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur
27-04-2019 t/m 2000 kg10:00 tot 12.00 uur

Kraanschema najaar 2019 / Kran Zeitplan Herbst 2019

Datumbootgewichttijden
05-10-2019t/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur
12 oktober 2019t/m 2000 kg10:00 tot 12:00 uur
26-10-2019 Mobil Kranüber / boven 2000 kg 9:00 tot 12:00 uur
26-10-2019t/m 2000 kg14:00 tot 16:00 uur

.

Kraanmeester; Peter van den Bongard
Telefoon: 0031 773738149 of 06 11300257
Email: pvandenbongard@t-mobilethuis.nl
Team; Peter, Herbert, Rudy

SLEUTEL (DRUPPEL) VOOR PASSANTEN /  TASTE (TROPFEN) FÜR PASSANTEN

Beste Gasten,
Onze havenmeester zal u een ligplaats aanwijzen, geeft een druppel uit en rekent ook af. We hopen op een prettig verblijf in onze haven

  • Retour druppel in bus uitgang steiger. Terugkeer naar de haven zonder druppel niet mogelijk.
  • Bei problemen Telf.nr. 0475 503806  mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

  Liebe Gäste,

Unser Hafenmeister  zeigt Ihnen als Passant einen Liegeplatz, überreicht den Trophen und rechnet auch ab. Wir hoffen auf einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hafen

  • Rückgabe Trophen in Box Ausgang Hafen. Rückkehr ohne Trophen nicht möglich.
  • Im Fall von Problemen ; Telf.nr. 0475 503806  mailadres; secretariaatascloa@gmail.com

TOEGANG TOT PARKEERPLAATS, HAVEN, SANITAIR / ZUGANG ZUM PARKPLATZ, HAFEN, SANITARANLAGEN

Voor de leden;

De toegang tot parkeerplaats, haven en naar de sanitaire voorzieningen zijn alleen nog met een druppel toegankelijk.
De druppel wordt uitgegeven door Thomas Licht  aan de haven, tevens zal hij een korte uitleg geven hoe te gebruiken.
De uitgave van de druppel kan tegen inleveren van de oude sleutel. Een extra druppel is mogelijk tegen betaling van 30 euro. Dit bedrag a.u.b. gepast betalen.

Fur die Mitglieder;

Da der Zugang zum Parkplatz, Hafen und zu den Sanitäranlagen nur noch mittels Trophen möglich ist, wird die Trophen
ausgegeben  am Hafen  durch Thomas Licht. Er wird euch auch eine kurze Einweisung zum Handling der Trophen geben.
Die Ausgabe der Trophen erfolgt im Tausch gegen den alten Schlüssel.
Zusätzliche Trophen können gegen eine Kaution von 30,- € erworben werden. Bitte bringt hierzu 30,- € passend mit.

Beste Leden, met de Druppel kan de poort geopend worden en dient het ook weer geactiveerd te worden met  de druppel bij het sluiten van slagboom.
Liebe Mitglieder, mit dem Trophen kann das Tor geöffnet werden und es muss beim Schließen der Tor erneut mit dem Trophen aktiviert werden.

GEKRAAND WORDT OP AANGEGEVEN TIJDEN / GEKRANT WIRD AUF ANGEGEBEN ZEITEN

Gekraand wordt uitsluitend tijdens de aangegeven tijden.
Kranen buiten bovenstaande datums voor boten tot 2000 kg kan met de kraanmeester Peter van den Bongard een afspraak worden gemaakt Mail ;  pvandenbongard@t-mobilethuis.nl Bij kranen buiten bovenstaande Data worden 35 euro in rekening gebracht.

*Indien leden door bijzondere omstandigheden niet hun boot op de normale kraandagen kunnen kranen, dienen deze met de kraanmeester een andere kraandag af te spreken. Het is uitsluitend de kraanmeester die deze dag bepaald. Verder staat het de kraanmeester volledig vrij en is het aan zijn beoordeling of hier sprake is van bijzondere omstandigheden en/of hij op grond daarvan € 35,00 in rekening zal brengen.

 Gekrant wird ausschließlich während den angegebenen Zeiten. Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg mit dem Kranmeister Peter van den Bongard absprechen: pvandenbongard@t-mobilejhuis.nl  Krane außerhalb der oben genannten Daten für Boote bis zu 2000 kg kostet 35 € .

Wenn Mitglieder aufgrund besonderer Umstände nicht ihr Boot an den normalen Kranentagen kann Kräne, werde diese mit dem Kranmeister einen anderen Krantag treffen. Es ist ausschließlich die Kranmeister, der diesen Tag bestimmt . Außerdem ist es der Kranmeister völlig frei und es liegt an dir Bewertung ob es besondere Umstände gibt und / oder er auf Grundlage davon € 35,00 berechnet

AANMELDEN VOOR  MOBIELE KRAAN / REGISTRIEREN SIE SICH FÜR MOBILE CRANE

  Oproep aan leden voor de mobiele kraan ( boven 2000 kg ) .

Leden die gebruik willen maken van de mobiele kraan moeten zich melden bij kraanmeester mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl

  Aufruf An Mitglieder welche de mobilkran verwenden.  (Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres clubkans hatten. ( über 2000 kg.)Werden sie den Mobilkran verwenden, sie müssen berichten an Kran Master Peter van den Bongard.  mail; pvandenbongard@t-mobilethuis.nl  Es wird gekraand samstag 21 Oktober von 9.00 bis 12.00 Uhr. Nur Mitglieder,die berichtet hatten können den Mobilkran nutzen.

ÜBERSCHREITUNG DES ZULASSIGEN HUBGEWICHTES

 Kranen Boote kleiner 2000 kg

Om te voorkomen dat het maximale toegestane hefgewicht van onze clubkraan wordt overschreden worden alle boten gewogen aan het begin van de kraan operatie.
Boven het toegestane gewicht zal de boot niet gekraand worden door onze Club kraan, U hebt dan de mogelijkheid gebruik te maken van de mobiele kraan.

Zur Vermeidung einer Überschreitung des zulässigen Hubgewichtes unseres Clubkrans werden alle Boote zu Anfang des Kranvorgangs verwogen.Bei Überschreitung des zulässigen Bootsgewichtes wird das Boot nicht mit unserem Clubkran gekrant, kann aber den Mobilkran nutzen

 

TARIEVEN LIGPLAATS  / ANLEGEPLATZ  PREISE

boot tarieven

 M.i.v. 1 januari 2016 zullen alleen nog maar bedragen voor contributie en ligplaats in rekening worden gebracht. Derhalve zullen de vergoedingen voor clubkraan en stroomgebruik niet meer expliciet worden vermeld. Inmiddels is aan alle leden een overzicht van de nieuwe tarieven toegezonden. Bij de bepaling van de tariefgroepen is zoals gebruikelijk de oppervlakte van de boot maatgevend. Leden die om welke reden dan ook geen exemplaar van het overzicht hebben ontvangen, kunnen dit tijdens de openingstijden van het clubhuis afhalen.

  mit Wirkung von 1. Januar 2016 wird nur einen Beitrag belastet für Liegeplatz und Gebühr. Deshalb werden die Gebühren für Clubkran und Stromverbrauch nicht mehr ausdrücklich angegeben. Inzwischen wurde eine Liste neuer Tarife an alle Mitglieder gesendet. Bei der Ermittlung der Tarifgruppen ist der Bereich des Bootes wie üblich standardisiert. Mitglieder, die aus irgendeinem Grund keine Kopie der Übersicht erhalten haben, können dies während der Öffnungszeiten des Clubhauses sammeln.

Gasinstallaties in boten.

Bericht van het bestuur.
door WSV Ascloa | jan 22, 2017 | Nieuws
Veiligheid in onze haven. Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken in jachthavens waarbij gasflessen ontploffen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de omliggende boten. Als u googled op “brand in jachthaven”  dan krijgt u een…

Scroll Up