Helmut Nisters overleden

Ons bereikt het droevige bericht, dat onze dierbare zeilvriend Helmut Nisters op 25 februari is overleden. Hij werd tachtig jaar oud. Wij herinneren hier aan een sportieve zeiler en actief lid van onze vereniging. Wij denken hierbij o.a. ook aan zijn medewerking aan ons jubileumboek: “wsv Ascloa – Verhalen over een Nederlands-Duitse vriendschap.”Bestuur en leden van Ascloa denken met grote waardering terug aan deze bijzondere man en wensen zijn familie alle sterkte om het verlies van Helmut een plaats te geven.

Helmut Nisters verstorben.

Uns erreicht die traurige Nachricht vom Tode unseres geliebten Segelfreundes Helmut Nisters. Er wurde achtzig Jahre alt. Wir erinnern uns hier an einen sportlichen Segler und an ein aktives Mitglied unseres Vereins. Wir denken hier u.A. an seine Mitarbeit an unserem Jubiläumsbuch: „Wsv Ascloa – Geschichten einer Niederländisch-Deutschen Freundschaft.“ In Dankbarkeit und Respekt bewahren Vorstand und Mitglieder von Ascloa ihm ein ehrendes Gedenken und wünschen seiner Familie alle Kraft den Verlust von Helmut einen Platz zu geben.