29 november 2023

Maasplassen weer een stukje veiliger

Het thema veilig varen op de Maas en de Maasplassen, heeft mede door activiteiten van Varen Doe je Samen (VDJS) en regioteam Limburg, veel meer aandacht gekregen van de provinciale en gemeentelijke overheid. Vorig jaar werd een motie aangenomen in de gemeenteraad die heeft geleid tot een nieuwe boot voor de handhavers en het werven van meer handhavers. Naar aanleiding van de Varen Doe Je Samen On Tour actie van afgelopen zomer is er ook bij de provincie een motie aangenomen om de veiligheid op de Maasplassen onder de aandacht te brengen bij Rijkswaterstaat. Daarnaast is er een plan gemaakt om duidelijke bebording te plaatsen om de maximale vaarsnelheid beter zichtbaar te maken.

De sterke groei van de watersport in Limburg is te danken aan de groei van recreatiemogelijkheden op de Maasplassen. Met name vanuit het achterland Nord-Rhein-Westfalen is de toename van waterrecreanten te verklaren. De aanschaf van een boot is eenvoudig en het verkeer op het water is in ons land weinig gereglementeerd. Deze sterke groei vraagt meer aandacht voor veilig varen en het naleven van de regelgeving. 

Dit is  onder andere uit de ervaring die het regioteam Limburg heeft opgedaan in samenwerking met VDJS. Tijdens deze Varen Doe Je Samen on Tour weekenden in 2022 en 2023 hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond geparticipeerd en met eigen ogen kunnen zien dat zowel voorlichting en handhaving van vaarregels, als kennis van de lokale regelgeving ontbreekt.

De Gemeente Roermond heeft in haar veiligheidsbeleid diverse besluiten genomen tot beter toezicht en handhaving. Voor de gemeentelijke begroting van 2023 heeft dat geleid tot het aanstellen van drie BOA’s voor de handhaving op het water. De eerste resultaten laten zien dat er veel meer voorlichting nodig is omdat regels onbekend zijn en er tot voor kort te weinig gehandhaafd is.

De inzet van de BOA’s blijft een prioriteit voor de komende jaren en de bebording langs de Maas en de toegang tot de Maasplassen wordt nu sterk verbeterd. De aanduiding van snelheidsbeperkingen wordt verbeterd en er komt meer ondersteuning voor de handhavers.

Bij de provincie Limburg is nu een motie aangenomen ter ondersteuning van het ingezette beleid en er worden financiële middelen gevraagd om het veiligheidsbeleid op de Maas en Maasplassen te ondersteunen. Een mooi resultaat van de actie van het regioteam om de Maasplassen weer een stukje veiliger te maken.