Havenfeest 2023

Na Corona eindelijk weer een havenfeest bij Ascloa en dat hebben wij gemerkt: ca negentig leden met aanhang volgden de uitnodiging van het bestuur en konden op zaterdag 26 augustus genieten van een heerlijke door Stan en Mieke verzorgde barbecue met alles wat hierbij hoort. Dit alles onder een stralend zonnetje. Niet te vergeten zijn de vele door de leden zelf meegebrachte overheerlijke salades! Dieter en Ulla hadden een “rijdend bierpaviljoen” georganiseerd en het bier vloeide rijkelijk tot in de late uurtjes. Zelfs de Champagne werd uit de kast gehaald, want op deze nazomerse zaterdag werd tevens de stalen werkboot op de naam “Ascloa” gedoopt en kreeg de mooi opgeknapte club-yngling de veelbetekenende naam “Freyr.”  Bijna twee maanden werkten Klaus en zijn medewerkers met veel engagement aan de oude werkboot van Wim van Brenk en waarschijnlijk had Wim zijn eigen boot mogelijk niet meer herkend. Dank voor deze geweldige inzet en onze voorzitter Thibaud vond hiervoor de juiste woorden: “Wat is een vereniging zonder zulke leden?  Zij maken de vereniging en daar zijn wij trots op!””  Dank ook aan Rudy, Jens en Hartwig voor hun mooie werk aan de Yngling en aan de vele leden, die werkten aan de opbouw en het weer terugbouwen van het feestterrein. En iedereen was van mening: “Dit havenfeest is geschikt om herhaald te worden!”

 

 

Hafenfest 2023

Nach Corona gab es endlich bei Ascloa wieder ein zünftiges Hafenfest und das haben wir gemerkt: ca neunzig Mitglieder folgten der Einladung des Vorstandes und genossen am Samstag dem 26. August den von Stan und Mieke betreuten Grill und alles was dazugehört und das unter einer strahlenden Sonne! Unvergessen sind die von den Mitgliedern selbst hergestellten und besonders köstlichen Salate! Ulla und Dieter hatten einen „fahrbaren Bier-Pavillon“ organisiert und das Bier floss reichlich bis spät in den Sommerabend. Sogar der Champagner musste her, denn an diesem spätsommerlichen Samstag wurde auch der stählerne Arbeitskahn auf den Namen „Ascloa“ getauft und erhielt der wiederhergerichtete Club-Yngling den Namen „Freyr.“ Fast zwei Monate arbeiteten Klaus und sein Team mit viel Engagement an Wim van Brenks ehemaligen Arbeitskahn und wahrscheinlich hätte Wim sein eigenes Boot nicht mehr wiedererkannt… Danke für dieses besondere Engagement und unser Vorsitzender Thibaud fand hierfür die richtigen Worte: „Was ist schon ein Verein ohne solche Mitglieder? Sie machen den Verein und darauf sind wir mächtig stolz!“ Dank auch an Rudy, Jens und Hartwig für ihre klasse Arbeit am Club-Yngling und auch an die vielen Mitglieder, die beim Auf- und Abbau des Festgeländes mit angepackt haben. Und ihr Fazit: „Ein solches Event sollte schon öfters Wiederholt werden!“