OPENING CLUBHUIS ASCLOA

Vanaf vrijdag 20 augustus om 15.00 uur is het clubhuis weer voor de leden van ASCLOA, hun gasten en passanten uit de haven tijdens de weekeinden geopend. Met Mia van der Meijden staat een voor velen bekende persoonlijkheid aan het roer van onze “Stuurhut”. Ze wordt hierbij ondersteund door Kees Koenders en verdere leden van ASCLOA. Op zaterdag 21 augustus is er om 13.00 uur een briefing voor alle vrijwillige horecamedewerkers.

Voorlopige openingstijden clubhuis tot einde van het watersportseizoen:

  • vrijdags van 15.00 tot 20.00 uur
  • zaterdags van 14.00 tot 20.00 uur
  • zondags van 10.00 tot 20.00 uur

Bij voldoende animo van de leden tevens op de woensdagen van 16.00 tot 20.00 uur. Coördinator Kees Koenders is dan aanwezig. De keuken blijft op die dag echter gesloten. Er kan alleen maar met consumptiebonnen afgerekend worden. Deze kunnen per 10 stuks voor 15,- euro in het clubhuis gekocht worden. Ook kan er alleen maar met een creditcard (EC card) betaald worden. Met de gewenste (her)opening van hun clubhuis kunnen leden, hun gasten en de passanten in de haven tijdens de weekenden weer van thee, koffie, andere dranken, ijscoupes, kleine hapjes, heerlijke warme snacks en vooral van het prachtige terras genieten.

Tot ziens in de “Stuurhut”.

ERÖFFNUNG CLUBHAUS ASCLOA

Ab Freitag 20. August um 15.00 Uhr ist das Clubhaus für die Mitglieder von ASCLOA, deren Gäste und Passanten im Hafen an den Wochenenden wieder geöffnet. Mit Mia van der Meijden steht eine für viele bekannte Persönlichkeit wieder in der „Stuurhut“ am Ruder. Sie wird dabei von Kees Koenders und weiteren Mitgliedern von ASCLOA unterstützt. Am Samstag 21. August um 13.00 Uhr gibt es ein Briefing für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Gastronomie.

Vorläufige Öffnungszeiten des Clubhauses bis zum Ende der Wassersportsaison:

  • Freitags von 15.00 bis 20.00 Uhr
  • Samstags von 14.00 bis 20.00 Uhr
  • Sonntags von 10.00 bis 20.00 Uhr

Bei ausreichendem Interesse der Mitglieder außerdem Mittwochs von 16.00 bis 20.00 Uhr. Der Koordinator Kees Koenders ist dann anwesend. Die Küche bleibt jedoch geschlossen. Es kann lediglich mit Verzehrgutscheinen bezahlt werden. Diese können je 10 Stück für 15,-Euro im Clubhaus erworben werden. Außerdem kann nur mit der EC karte bezahlt werden. Mit der erwünschten (Wieder)Eröffnung unseres Clubhauses können Mitglieder, deren Gäste und Passanten im Hafen an den Wochenenden wieder einen Tee, Kaffee, andere Getränke, Eisbecher, kleine Häppchen, warme Snacks und besonders die wunderbare Terrasse genießen.

Auf Wiedersehen in der „Stuurhut“