De bouw van deze boot is een driejarig project van de “Da Vinci Class” ( VWO voor meer- en hoogbegaafden van het  den Hulster College uit Venlo)

Meer informatie over het schoolproject vindt u hier…
Met de verantwoordelijke leraren/contactpersonen Wim Huijbers en Ascloa lid Chris de Haan zijn – samen met onze toezichthouder – duidelijke afspraken over het gebruik van de boot gemaakt. Ook zijn onze leden – vooral onze jeugdleden – van harte uitgenodigd een keer met de “Da Vinci” mee te zeilen. Mede namens de zes bouwers en hun begeleidende docent Wim Huijbers bedank ik het bestuur van Ascloa voor de gastvrijheid die ons wordt geboden.
Chris de Haan