Robert Nellissen overleden.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden op 23 december van ons gewaardeerd lid Robert Nellissen. Hij werd 89 jaar oud. Wij herinneren hem als een warme- bij onze vereniging betrokken persoon. Bijna vijf jaar geleden beëindigden Robert en Ruth hun actieve zeilcarrière en droegen hun geliefde “Parus” over aan een zeilvriend. Ons medeleven gaat uit naar Ruth, hun dochters Marion en Monika hun zoon Joachim en hun gezinnen.

De uitvaartplechtigheid vindt op woensdag 10 januari om 12.00 in de Sankt Peter Kirche in Viersen-Bockert plaats.

Ascloa zal Robert Nellissen met veel respect in herinnering houden.

Bestuur wsv Ascloa

Robert Nellissen gestorben.

Uns erreicht die traurige Nachricht, dass unser geschätztes Mitglied Robert Nellissen am 23. Dezember im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Wir gedenken Robert als eine warmherzige- im Verein engagierte Persönlichkeit. Vor etwa fünf Jahren beendeten Robert und Ruth ihre aktive Segelkarriere und übergaben ihre geliebte „Parus“ an einen Segelfreund. Unser Mitgefühl geht an Ruth, ihren Töchtern Marion und Monika ihren Sohn Joachim und ihren Familien.

Die Beisetzung findet am Mittwoch 10. Januar um 12.00 in der Sankt Peter Kirche in Viersen-Bockert statt.

Ascloa wird Robert Nellissen mit viel Respekt in bester Erinnerung behalten.

Vorstand Wsv Ascloa

Robert en Ruth genietend op de “Parus” 

Ein Artikel über Robert und Ruth, aus dem Waypoint Nr.12 ( Deutsch )

Een artikel over Robert en Ruth dat verscheen in Waypoint nr.12 (Nederlands)