Werk in onze haven.

Om te vermijden, dat de steigers tijdens een extreem hoogwater zouden kunnen losraken, werden op donderdag 18 maart de binnenste 10 palen van onze haven van een flexibel “verlengstuk” voorzien.
Dit twee meter lange buisstuk wordt door de steigers “opgetild” en moet ervoor zorgen, dat deze niet weg kunnen drijven..
Een bijzondere klus voor het 67 meter lange kraanschip “Iris” van de firma “Van Dijke Maritime”uit Sprang-Capelle en voor het uitvoerend constructiebedrijf van Rick Sauren (samen met Paul Geraedts) uit Swalmen.
Om de middelste palen met de 33 meter lange kraanmast te kunnen bereiken, moesten twee segmenten uit de golfbreker voor korte tijd weggenomen worden en centimeter precies manoeuvreerde het moderne schip positie de enge haven in.
Net voor begin van de avondklok was het karwij geklaard.

Arbeit im Hafen.

Um zu vermeiden, dass sich die Steganlage bei einem Extremhochwasser lösen könnte, wurden am Donnerstag 18. März die inneren 10 Pfähle unseres Hafens mit einer flexiblen „Verlängerung“ ausgerüstet.
Diese zwei Meter lange Rohrstücke werden von den Stegen hochgehoben und sollen dafür sorgen, dass diese nicht wegtreiben können.
Ein besonderer Job für das 67 Meter lange Kranschiff „Iris“ der Firma „Van Dijke Maritime“ aus Sprang-Capelle und für die ausführende Konstruktionsfirma von Rick Sauren (zusammen mit Paul Geraedts) aus Swalmen.
Um die mittleren Pfähle mit dem 33 Meter langen Kranmast überhaupt erreichen zu können, mussten zwei Segmente des Wellenbrechers für kurze Zeit entfernt werden und Zentimeter- genau manövrierte das moderne Schiff in den engen Hafen hinein.
Knapp vor Anfang der „Sperrstunde“ war der Job erledigt.